(Beeldtitel: Staat van de Ether 2016. Agentschap Telecom.)

RUSTIGE MUZIEK

PETER SPIJKERMAN: Van 'nice to have' naar 'need to have'.
Die ontwikkeling tekent de positie van telecommunicatie in de samenleving.
'Altijd' lijkt de sociale teneur, en 'overal' de maatschappelijke eis.
Allang niet meer alleen om te bellen. Internet is de norm en online versmelt met reallife. De digitale samenleving ontstaat.
Dat kan in ons land. Nederland beschikt over wijdvertakte infrastructuur op het gebied van telecommunicatie.
Die infrastructuur ligt ten grondslag aan welke vorm van digitalisering dan ook.
Volledige dekking is er niet, en het is een utopie te veronderstellen dat het kan.
Daarvoor zijn er te veel beperkende omstandigheden.
Natuurgebieden om in stand te houden of weersomstandigheden die belemmeren.
Of bijvoorbeeld bezwaren tegen het plaatsen van nieuwe antennes uit zorg voor gezondheid of horizonvervuiling.
Het rechtvaardigt een discussie over de vraag of we wel moeten streven naar 100 procent dekking.
Ondertussen dendert de digitalisering door.
De Nederlandse infrastructuur biedt daarvoor een uitstekend fundament.
Capaciteit en snelheid bieden ruimte voor innovatie.
Maar ieder aanbod creëert nieuwe vraag.
Dat zal de druk op het toch al schaarse spectrum verder vergroten.
We moeten het 'internet of things' ook in dat licht beschouwen.
Nieuwe kwetsbaarheden ontstaan.
De telecominfrastructuur is in technische zin in orde en de beschikbaarheid en continuïteit idem.
Daarvoor staat het Agentschap al sinds 1927 aan de lat.
Maar hoe veilig is het gebruik eigenlijk van de diensten die over dat netwerk aangeboden worden?
Hoe gerechtvaardigd is het vertrouwen dat de samenleving daarin stelt?
De Staat van de Ether is het inhoudelijke jaarverslag van Agentschap Telecom.
Deze editie kijkt terug op het jaar 2016.
Een jaar waarin er gelukkig geen grote incidenten op het gebied van telecommunicatie waren.
Het beschrijft highlights uit het werk van Agentschap Telecom en hoe het Agentschap dimensies als veiligheid en vertrouwen koppelt aan z'n verantwoordelijkheid voor de technische infrastructuur.
In het verlengde van ons klassieke werkveld in het centrum van het maatschappelijke debat.

(Aldus Peter Spijkerman. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Agentschap Telecom. Ministerie van Economische Zaken. Het beeld wordt rood met wit. Beeldtekst: www.agentschaptelecom.nl. Copyright 2017.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG

Voorwoord

‘Van nice to have, naar need to have’. Die ontwikkeling tekent de positie van telecommunicatie in de samenleving. ‘Altijd’ lijkt de sociale teneur, en ‘overal’ de maatschappelijke eis. Al lang niet meer alleen om te bellen. Internet is de norm en online versmelt met real life. De digitale samenleving ontstaat.

Dat kan in ons land. Nederland beschikt over wijdvertakte infrastructuur op gebied van telecommunicatie. Die infrastructuur ligt ten grondslag aan welke vorm van digitalisering dan ook. Volledige dekking is er niet. En het is een utopie te veronderstellen dat dat kan. Daarvoor zijn er teveel beperkende omstandigheden. Natuurgebieden om in stand te houden, weersomstandigheden die belemmeren. Of bijvoorbeeld bezwaren tegen het plaatsen van nieuwe antennes, uit zorg voor gezondheid of horizonvervuiling. Het rechtvaardigt een discussie over de vraag of we wel moeten streven naar honderd procent dekking.

Ondertussen dendert de digitalisering door. De Nederlandse infrastructuur biedt daarvoor een uitstekend fundament. Capaciteit en snelheid bieden ruimte voor innovatie. Maar ieder aanbod creëert nieuwe vraag. Dat zal de druk op het toch al schaarse spectrum verder vergroten. We moeten het internet of things ook in dat licht beschouwen.

Nieuwe kwetsbaarheden ontstaan. De telecom infrastructuur is in technische zin in orde. En de beschikbaarheid en continuïteit idem. Daarvoor staat het agentschap al sinds 1927 aan de lat. Maar hoe veilig is het gebruik van de diensten die over dat netwerk aangeboden worden eigenlijk? Hoe gerechtvaardigd is het vertrouwen dat de samenleving er in stelt?

De Staat van de Ether is het inhoudelijke jaarverslag van Agentschap Telecom. Deze editie kijkt terug op het jaar 2016. Een jaar waarin er gelukkig geen grote incidenten op gebied van telecommunicatie waren. Het beschrijft high-light uit het werk van Agentschap Telecom. En hoe het agentschap dimensies als veiligheid en vertrouwen koppelt aan zijn verantwoordelijkheid voor de technische infrastructuur. In het verlengde van ons klassieke werkveld, in het centrum van het maatschappelijke debat.

Peter Spijkerman
Directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom