Doelmatig gebruik van omroepspectrum

Acceptabele kwaliteit FM-radiolandschap

Stimuleren digitalisering

Stimuleren gezonde en toekomstgerichte radiomarkt

Verlagen regeldruk

DVB-T Veiling

De geplande DVB-T veiling in 2016 is komen te vervallen. In eerste instantie hadden twee partijen zich aangemeld. Enkele dagen voor de start van de veiling trok één daarvan zich terug. Daarmee verviel de noodzaak tot veilen. De vergunning is uiteindelijk toegekend aan de resterende deelnemer: Digitenne BV.

DAB+

In 2016 beschikt ongeveer zes procent van de Nederlandse huishoudens over een DAB+ radio in huis of auto.  DAB+ is daarmee nog geen volwaardig alternatief voor FM. Over het afschakelen van FM is  nog geen besluit genomen. Met het besluit tot de vijfjarige verlenging van de radiovergunningen in 2017 zal de digitalisering naar verwachting wel een stevige impuls krijgen.

Digitale radio's

Evaluatie FM-Gedragslijn

In 2016 heeft de evaluatie van de FM-Gedragslijn plaatsgevonden. De gedragslijn stelde FM-vergunninghouders in staat om voorstellen in te dienen om hun ontvangst en bereik te verbeteren. Vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders en alleen met draagvlak binnen de sector. Deze pilot begon in 2013 en liep tot 2015. De kaders van de FM-Gedragslijn bleken te voldoen aan de wensen van de markt. Op een aantal punten kan de gedragslijn nog aangescherpt worden.    

Het agentschap staat positief tegenover het opnieuw openstellen van de FM-Gedragslijn en is  hierover in gesprek met marktpartijen

FM gedragslijn

FM gedragslijn
voorstellenvergundafgewezeningetrokken
jul-137000
aug-1322000
sep-1335010
okt-1346110
nov-1354120
dec-1361120
jan-1466220
feb-1467440
mrt-14821250
apr-141001560
mei-141011691
jun-1410920111
jul-1411330111
aug-1411731111
sep-1411734121
okt-1412243131
nov-1412447151
dec-1412855202
jan-1512963222
feb-1513366222
mrt-1514070234
apr-1514073275
mei-1514477295
jun-1514483295
jul-1514692315
aug-1518792315
sep-1518798315
okt-15187101336
nov-15187103349
dec-15187104399
jan-16187105399
feb-16187108409
mrt-16187114409
apr-16187132409
mei-16187138409

Cijfers zijn totalen

Brontabel als csv (1 kB)

Illegaal FM

De kleine maar stabiele kern die zich in Nederland schuldig maakt aan illegaal FM gebruik neemt steeds verdergaande maatregelen om ontmanteling van hun illegale zendapparatuur te vertragen of te voorkomen. Ze plaatsen apparatuur in gebarricadeerde zeecontainers, plaatsen asbestplaten rondom zendapparatuur of hangen brandstofvaten in antenneconstructies. Ook worden sites van mobiele netwerkoperators vernield en tapt men stroom af. Ook wordt zendapparatuur in hoogspanningsmasten geplaatst. Met alle gevaren van dien.   Milieuschade, vernieling, diefstal en bedreiging zijn helaas geen uitzondering. Dat kost de samenleving veel geld. Dergelijk crimineel gedrag kan plaatselijk zelfs leiden tot uitval van mobiele netwerken, het C2000-netwerk en tot een verminderde bereikbaarheid van 112.
Ontmanteling van onbemande zenders vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waar politie, gemeente, Agentschap Telecom en netwerkoperators/sitebeheerders in samenwerken.

Cijfers 2016

Cijfers 2016
BestuursrechtzakenStrafrechtzaken met verdachteStrafrechtzaken NN
2016679118

De bestuursrechtzaken zijn in 2016 via een Rapport van Bevindingen aangeboden. In 2017 zijn 56 boetes uitgedeeld en 51 lasten onder dwangsom opgelegd. 
Bij strafrechtzaken neemt het agentschap illegale zendapparatuur ten dienste van justitie in beslag. De in beslag genomen zendapparatuur  wordt vernietigd en tegen verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt die door het Openbaar Ministerie worden vervolgd.

Brontabel als csv (85 bytes)
Een onbemande zender in een container
Deel van de intstallatie wordt weggetakeld
Ontmandelde installatie wordt afgevoerd
Ontmanteling van een onbemande zender. De radiozendapparatuur en het aggregaat stond in een container. Naast de container stond een mobiele antenne-installatie van ongeveer 60 meter met daarin 6 dipolen opgesteld.

Evenementenvergunningen

De trend zet zich voort: ook in 2016 steeg het aantal evenementenvergunningen. Het blijkt een aantrekkelijk legaal alternatief voor illegale uitzendingen in de FM-omroepband.  Het  agentschap constateert tegelijkertijd dat de naleving van de voorwaarden die aan deze vergunningen zijn verbonden sterk voor verbetering vatbaar is.

Evenementen vergunningen

Evenementen vergunningen
Aantal freq LO bandAantal freq buiten LO band
20121037
201311913
201411460
201514786
201623293
Brontabel als csv (140 bytes)

De sterke groei van het aantal evenementvergunningen leidt er toe dat het steeds moeilijker wordt om aan alle aanvragen te voldoen. Een aanvrager van een frequentie voor een evenement moet zich houden aan zijn vergunning. . Helaas blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Een te hoog vermogen of een hogere antenne dan toegestaan, kan storing veroorzaken op andere toepassingen.

Inspecties evenementenzenders

Inspecties evenementenzenders
Inspecties#%
Evenementenzenders66100
Waarvan afgekeurd5177
Waarvan goedgekeurd1523

In de tabel staan de uitkomsten van de inspecties van de evenementenzenders in 2016.
Er zijn in 2016 66 zenders gecontroleerd. Hiervan waren 15 zenders in orde. Die vergunninghouders hebben van het agentschap een goedkeuringsbrief gekregen. 51 zenders waren niet in orde. Bij deze 51 zenders heeft het agentschap in totaal 103 afkeuringsgronden gevonden. Hiervan is een Rapport van Bevindingen opgesteld.
De afkeuringsgronden zijn nader gespecificeerd.

Brontabel als csv (95 bytes)

Afkeuringsgronden

Afkeuringsgronden
 Afkeuringsgronden#%
Afwijkende antennelocatie22
Afwijkende antennehoogte1414
Afwijkende frequentie11
Overschrijding zendvermogen (e.r.p.)4544
Afwijkende antennerichting (azimuth)88
Afwijkend antennetype1010
Overschrijding spectrummasker2322
Totaal103100
Brontabel als csv (283 bytes)

Zenderinspecties

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten opgenomen van de zenderinspecties die Toezicht in 2016 heeft uitgevoerd, inclusief de eerder vermelde evenementenzenders. Het gaat hier om inspecties waarbij de te controleren zender op alle relevante technische parameters is gecontroleerd. Bij meer dan 75% van de gecontroleerde zenders zijn een of meer overtredingen vastgesteld.

Zenderinspecties

Zenderinspecties
Categorie#Afgekeurd%Goedgekeurd%
Niet landelijke commerciële omroepen171482318
Lokale omroepen6650761624
* eerste controle5746811119
* hercontrole9444556
Evenementenzenders6651771523
Totaal149115773423
Brontabel als csv (245 bytes)

Afkeuringsgronden

Afkeuringsgronden
 Afkeuringsgronden#%
Afwijkende antennelocatie22
Afwijkende antennehoogte44
Afwijkende frequentie11
Overschrijding zendvermogen (e.r.p.)3132
Afwijkende antennerichting (azimuth)1920
Afwijkend antennetype99
Overschrijding spectrummasker2930
Geen toegang tot zender (<2 uur)11
Totaal96100
Brontabel als csv (318 bytes)

Inspecties lokale omroepen

Inspecties lokale omroepen
Inspecties#%
Lokale omroepen66100
Waarvan afgekeurd5076
Waarvan goedgekeurd1624
Brontabel als csv (92 bytes)

Controle spectrummaskers

Naast 149 reguliere zenderinspecties heeft Agentschap Telecom in 2016 398 FM-omroepzenders specifiek gecontroleerd op naleving van het spectrummasker. Naleving is van belang om te voorkomen dat een zender storing veroorzaakt op dezelfde of naastgelegen frequenties. De metingen zijn over de volle breedte van de FM-omroepsector uitgevoerd. Er zijn landelijke, regionale en lokale omroepen gemeten, publiek zowel als commercieel.
De uitkomsten van de metingen op het deelaspect zijn als volgt:

De uitkomsten van de metingen zijn als volgt:

De uitkomsten van de metingen zijn als volgt:
Resultaat#%
Binnen masker30075,4
Overschrijding van masker4611,6
Niet te meten, nabuur266,5
Niet in de lucht266,5
Totaal398100

Uit de uitkomsten blijkt dat de naleving met meer dan 75% hoog is.

Brontabel als csv (146 bytes)

Inspecties FM-omroepzenders

Inspecties FM-omroepzenders
 Categorie omroep#%
Landelijk publiek5914,8
Landelijk commercieel17945
Regionaal publiek297,3
NLCO7117,8
Lokale omroep5213,1
Militaire omroep61,5
Overig20,6
Totaal gemeten398100
Brontabel als csv (206 bytes)

AM Low power beleid

Vanaf mei 2016 is het mogelijk om een vergunning voor AM zenders met klein vermogen (1 of 100 Watt) aan te vragen. Hier is veel vraag naar. Inmiddels heeft dit geleid tot meer dan 100 aanvragen, waarvan er zo’n 60 verleend zijn. In 32 gevallen gaat het om AM-zenders van 1 Watt.