Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie
Realisatie 2014Realisatie 2015Realisatie 2016
Totaal aantal fte's260,2252,1324,5
Kosten inhuur externen x € 1.0005688592350
Ziekteverzuim3,00%3,80%4,70%
Percentage vrouwen34,10%35,30%33,60%
Gemiddelde leeftijd48,348,849,5

In 2016 is het takenpakket van Agentschap Telecom uitgebreid met de taken voor Waarborg en Metrologie (de overgang van voormalig Verispect naar het agentschap). Het toezicht op de eIDAS-verordening (Elektronische vertrouwensdiensten) en de secretariaatsfunctie voor de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD (Elektronische Toegangsdiensten)-stelsel. Daarnaast verstrekte het Ministerie van Veiligheid en Justitie opdrachten voor het toezien op de naleving van leeftijdsgrenzen bij films en games en de controle op de naleving van de registratie- en legitimatieplicht van opkopers van metalen. Hierdoor is het aantal fte’s gestegen. Er moest snel gereageerd worden op de nieuwe taken en er konden niet direct vaste medewerkers aangenomen worden. Hierdoor zijn de ook de kosten voor inhuur gestegen.

Brontabel als csv (248 bytes)

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel
Realisatie 2014Realisatie 2015Realisatie 2016
Bedrijfsresultaat (x €1.000)1.0811.789-2.525
Omzet (incl. Caribisch Nederland)32.52635.40638.318
Personeelskosten per fte (x € 1.000)70.972.473
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten2,00%2,40%2,10%
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000)7,97,97,8
Uurtarief (wijziging in reële termen)-0,66%-0,69%-1,22%
Brontabel als csv (400 bytes)

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch
20152016
Ontvangen bezwaarschriften147927*
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB)2611
Geen bezwaar1145
Ontvangen beroepsprocedures2530
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures236
Ontvangen Wob-verzoek3840

* In de tabel is een sterke stijging te zien in het aantal ontvangen bezwaren. In 2016 zijn de vergoedingen voor de registraties (maritiem en radiozendamateurs) opnieuw ingevoerd. Hierop zijn veel bezwaren binnengekomen. Tevens zijn er wegens wanbetaling registraties ingetrokken. Dat heeft ook geleid tot bezwaren.

Brontabel als csv (215 bytes)

Uitkomsten bezwaarprocedures

Uitkomsten bezwaarprocedures
20152016
Ongegrond57300
Gegrond651
Niet-ontvankelijk40321
Ongegrond/gegrond34
Intrekking bezwaar32112
Geen bezwaar1152
Brontabel als csv (140 bytes)

Uitkomsten beroepsprocedures

Uitkomsten beroepsprocedures
20152016
Ongegrond1021
Gegrond48
Niet-ontvankelijk87
ongegrond/niet ontvankelijk4
Ongegrond/gegrond
Intrekking611
Geen beroep
Brontabel als csv (150 bytes)