Foto Copyright Gemeente Eemsmond

In het noorden van Nederland vinden aardbevingen plaats. Eén van de gemeenten die in dat gebied ligt is de gemeente Eemsmond. Daar startte de gemeente samen met Agentschap Telecom een onderzoek om in kaart te brengen wat de gevolgen van een aardtrilling op telecommunicatie zijn. Is het mogelijk dat de telecommunicatie-infrastructuur dan uitvalt? En welke consequenties heeft dat? Het project startte op 12 december 2016 en duurt naar verwachting tot de zomer van 2017. Marie van Zanten is projectmedewerker Informatisering en Automatisering bij de gemeente Eemsmond en werkte vanuit die hoedanigheid samen met Agentschap Telecom.

Marie van Zanten, projectmedewerker informatisering en automatisering bij de gemeente Eemsmond
Marie van Zanten, projectmedewerker Informatisering en Automatisering bij de gemeente Eemsmond

"Samen met Agentschap Telecom hebben we in kaart gebracht wat we eigenlijk allemaal gebruiken aan telecommunicatie. Dat leverde verrassende inzichten op."

"Je staat er niet altijd bij stil, maar telecommunicatie is voorwaardelijk voor heel veel dingen."

“In onze regio werkt het Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur -waar waterschappen, gemeenten en provincies in participeren- aan een civiele infrastructuur die bestand is tegen aardbevingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leidingen en kabels, maar ook om bruggen, wegen en gebouwen. Telecommunicatie is noodzakelijk voor het besturen en beheren van die civiele infrastructuur. Het onderzoek waar Agentschap Telecom en wij aan werken moet aan het licht brengen in hoeverre de telecommunicatie bestand is tegen trillingen en wat de consequenties van uitval voor de gemeente, de gemeentelijke organisatie en onderdelen van de civiele infrastructuur. Dat is niet altijd duidelijk. Maar wel heel risicovol. Want zeker in deze contreien is het goed om in beeld te hebben wat je allemaal gebruikt op gebied van telecommunicatie. Pas dan weet je namelijk ook waar je van afhankelijk bent. We kunnen ons niet verschuilen achter de stelling dat er niets zal gebeuren. Dat kan altijd. En dat risico is in onze regio helaas niet uit te sluiten; echt niet alleen als gevolg van een aardtrilling. Net als overal zijn er veel meer mogelijke oorzaken denkbaar: storm, overstroming, terrorisme….

Samen met Agentschap Telecom hebben we in kaart gebracht wat we eigenlijk allemaal gebruiken aan telecommunicatie. Dat leverde verrassende inzichten op. De ondersteuning die Agentschap Telecom ons aandroeg heeft daadwerkelijk iets aan onze kennis toegevoegd. Het agentschap heeft ons geholpen de complexe situatie van telecommunicatie-processen te vertalen in concrete risico-inventarisaties en inzicht in de impact van mogelijke uitval. Een soort ‘foto’ dus, van alles wat kapot kan gaan, hoe groot de kans daarop is en wat de gevolgen zouden zijn. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag.

Je staat er niet altijd bij stil, maar telecommunicatie is voorwaardelijk voor heel veel dingen. Van het maken van reisdocumenten tot aan het functioneren van de riolering. En van de gehele kantoorautomatisering en telemetrie-toepassingen, tot aan het monitoren van pompen en gemalen. En niet in de laatste plaats: onze hele telefonie natuurlijk. Het is niet erg om te moeten constateren dat er zwakke punten zijn. Want als je dat weet, is vaak ook een oplossing nabij."