AT denkt mee met 5G

Groningen vanuit de lucht

Mobiel internet met een snelheid die tientallen keren hoger ligt dan de huidige 4G-standaard. Dat is de belofte van het nieuwe 5G. In Groningen wordt er al druk mee geëxperimenteerd.  Aan het woord is Peter Rake, programmamanager van de Economic Board Groningen en verantwoordelijk voor de proef met 5G die onder de vlag van EBG wordt uitgevoerd.

De Economic Board Groningen (EBG) geeft de economie in Noord-Groningen een nieuwe impuls. EBG wil zorgen voor meer bedrijvigheid en meer banen in Noord-Groningen.

Dit doet EBG door ondernemers met goede plannen te ondersteunen en te financieren, het onderwijs toekomstgerichte lespakketten aan te bieden, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en te investeren in snel internet voor iedereen. Daarnaast helpt EBG de kansrijke sectoren bouw, 5G en ICT, toerisme en de groene chemie verder te groeien.

Peter Rake, programmamanager van de Economic Board Groningen
Peter Rake, programmamanager van de Economic Board Groningen

“Noord-Groningen kent relatief weinig bebossing en bebouwing. Er is nagenoeg geen glooiing en er is veel ruimte. Dat maakt het gebied bij uitstek geschikt voor testen op gebied van 5G. 5G biedt meer bandbreedte en hogere snelheden dan de huidige 4G standaard. Geen sinecure met het oog op de huidige ontwikkelingen waarin we steeds meer apparaten verbinden met internet. 4G is daar niet op berekend. Dat was met name ontworpen voor spraak, data en een beetje machine-to-machine communicatie. Maar niet in die mate als nu nodig is. In een wereld waarin veel apparatuur ‘slim’ gemaakt wordt zal de capaciteit van 4G binnen afzienbare tijd niet meer voldoende blijken.

Op dit moment werken we aan de techniek van 5G. Er is onder meer nog discussie over de te gebruiken antennetechniek, frequenties en de latency. Ik verwacht dat de standaardisatie van 5G tijdens de World Radio Congress in 2019 afgerond zal worden en dat de uitrol dan formeel kan starten. Dan moeten we trouwens al goed nagedacht hebben over cybersafety. Want de waarborgen op dat vlak moeten meegroeien met de toenemende complexiteit en afhankelijkheid van de techniek. Dat vraagt om vernieuwende en andersoortige oplossingen waar we nu al mee aan de slag moeten. Met dezelfde creativiteit en energie die leidde tot al die geweldige nieuwe initiatieven op gebied van 5G. Want de meest fantastische innovaties vinden plaats!

"In een wereld waarin veel apparatuur ‘slim’ gemaakt wordt zal de capaciteit van 4G snel niet meer voldoende blijken."

Zo was ik vanmiddag bij een pilot van de ambulancedienst. Heel levensecht werd daarin een situatie gesimuleerd met een slachtoffer met brandwonden. Het ambulancepersoneel dat de patiënt verzorgde kon gebruik maken van een bril met camera. Deze filmde datgene wat de verpleger zag. Vanuit het brandwondencentrum kilometers verderop kon de arts live mee kijken en –luisteren en op basis daarvan direct diagnosticeren. Prachtig toch! Ook bijvoorbeeld voor de monteur die een complexe storing moet oplossen, en via een dergelijke verbinding hulp kan krijgen vanuit het hoofdkantoor. 

5G brengt ook grote veranderingen in het verkeer. Zelfrijdend verkeer is het bekende voorbeeld. In de provincie Gronining zijn we daar al mee aan het testen. Maar ook met bussen en verkeersmeubilair die data verzamelen op basis waarvan verkeersdoorstroming verbeterd kan worden. En auto’s met sensoren die, als ze achter elkaar rijden, allemaal tegelijkertijd een signaal ontvangen als de voorste auto remt waardoor ze ook tegelijkertijd afremmen. Die connectiviteit verzorgt 5G.

Ook de landbouw maakt enorme stappen. Een aansprekend voorbeeld vind ik altijd de ‘slimme aardappel’: sensoren in het aardappelveld registreren de gesteldheid van de bodem. De boer ontvangt deze gegevens via een 5G verbinding en kan op basis hiervan besluiten aanpassingen aan bemesting of bestrijding door te voeren. Ook de drone die de gewassen realtime kan monitoren biedt uitgekiende mogelijkheden voor precisie-landbouw.

Boer maakt gebruik van drone voor precisielandbouw
"Ook de drone biedt uitgekiende mogelijkheden voor precisie-landbouw."

"De consument zal nog even geduld moeten hebben. Het duurt zeker tot 2020 voor de uitrol –stapje voor stapje- start."

Het duurt allemaal nog even. De consument zal nog even geduld moeten hebben. Het duurt zeker tot 2020 voor de uitrol –stapje voor stapje- start. Maar uiteindelijk brengt 5G Nederland zo veel verder. In dat licht vind ik het belangrijk te stellen dat ik hoop dat de veiling van de benodigde frequenties niet een te groot financieel offer voor de operators zal zijn. Nederland is geholpen bij betaalbare 5G voorzieningen. Hoe minder de operator hoeft te betalen voor zijn vergunning, hoe lager de kosten voor de eindgebruikers en hoe hoger de  bereidheid om ermee te innoveren. Tegelijkertijd vind ik dat er dan wel eisen gesteld mogen worden aan kwaliteit en dekking.

Ik waardeer onze samenwerking met Agentschap Telecom. Zo verschaft het agentschap ons de benodigde experimenteervergunningen. Maar misschien belangrijker nog: Agentschap Telecom steekt de nek uit en denkt zeer kundig en proactief mee met de mogelijkheden van 5G. En de vragen die daarbij nog beantwoord moeten worden. Over de mogelijkheden van gedeeld frequentiegebruik bijvoorbeeld. Of over oplossingen voor mogelijke verstoringen. Dat helpt ons om verder te innoveren.”  

Voorbeeld van precisielandbouw in de provincie Groningen