Bedrijfsprocessen en maatschappelijke processen zijn steeds meer verweven geraakt met telecommunicatie. De afhankelijkheid is enorm en neemt alleen maar verder toe. Die afhankelijkheidsrelatie is meestal niet zichtbaar, maar is er wel degelijk. Zo kan het openbaar vervoer zomaar stil komen te vallen als het mobiele netwerk uitvalt. Of functioneren riolen niet meer omdat ze op afstand beheerd en bediend worden. Ook de hulpdiensten kunnen niet zonder betrouwbare telecommunicatiesystemen.   

De Nederlands infrastructuur voor telecommunicatie is gelukkig betrouwbaar. De kans is klein, maar toch blijven uitval en verstoringen ook in ons land mogelijk. Het is goed als bedrijven, instellingen en burgers zich daar bewust van zijn. Dat betekent: beseffen welke telecommunicatiediensten zij gebruiken, weten waar risico’s op uitval liggen en wat daar tegen gedaan kan worden. Daar richt het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom zich op. De focus van het programma ligt in eerste instantie op de procesindustrie, het openbaar bestuur, de zorg en de transport en logistiek. In deze sectoren vinden pilotprojecten plaats die moeten leiden tot het vergroten van de weerbaarheid.