Meten en Wegen

Klanten bij een groentenkraam. De marktkoopman weegt de groente af.

Wie bij de slager honderd gram vleeswaren koopt, gaat er vanuit dat hij ook daadwerkelijk honderd gram krijgt. En bij een tankstation moet veertig liter benzine ook echt veertig liter zijn. Net zoals je er op moet kunnen vertrouwen dat een sieraad bij juwelier ook feitelijk uit achttienkaraat goud bestaat als dat erop staat. De consument moet krijgen waar hij voor betaalt. En de afdeling Metrologie & Waarborg van Agentschap Telecom houdt daar toezicht op.       

Een slager die een ham weegt
Wie bij de slager honderd gram vleeswaren koopt, gaat er vanuit dat hij ook daadwerkelijk honderd gram krijgt.

Metrologie

Agentschap Telecom heeft in 2016 in totaal 11.260 meetinstrumenten geïnspecteerd. Uit die controles bleek dat 99% van de meetinstrumenten in de consumentensector correct werkt. De meetinstrumenten die in de industrie worden toegepast vertonen iets vaker afwijkingen en werkt 95% correct. Voor weegbruggen ligt dat nog een fractie lager: 93%. Slechts 25 maal moest een sanctie (dwangsom) opgelegd worden. Processen verbaal hoefden niet opgemaakt te worden.

Een medewerker weegt een product in de zuivelfabriek.
En medewerker weegt bakjes vis in de visindustrie

Cloudapplicaties

Agentschap Telecom signaleert dat meetinstrumenten in toenemende mate verknoopt zijn met het internet. Cloud-applicaties nemen in aantal toe. Dat maakt dat de locatie waar de meting plaatsvindt vaak verschilt van de plek waar de waardes worden verwerkt. Apparaten kunnen op afstand van updates en patches worden voorzien en maken het ook mogelijk dat de consument het meetresultaat in zijn woning gepresenteerd krijgt.

Slimme meters

Dat is ook het geval bij ‘slimme meters’. De vervanging van de klassieke gas- en elektriciteitsmeter door de slimme meter is nu ongeveer op de helft. De vervanging van de warmtemeter is enigszins achtergebleven. De concurrentie met betrekking tot de bewaking van het juist meten van warmtemeters is toegenomen door de komst van een tweede meterpool. Per 1 januari 2016 is het metrologisch bewakingssysteem voor kleinverbruik gas en elektriciteitsmeters van de Vereniging van meetbedrijven in Nederland (VMNed) overgegaan naar Netbeheer Nederland.

Edelmetalen

In 2016 waren 687 controles (periodieke en hercontroles)

  • Aantal periodieke controles met uitkomst in orde; 473 (86%)
  • Aantal proces-verbalen; 0
  • Aantal handhavingsverzoeken; 0

Marktontwikkelingen

Het aantal juweliers is de afgelopen jaren gedaald. In de periode 2014 tot en met 2016 nam hun aantal af met 8%. Op 1 januari 2017 stonden er 1517 juweliers geregistreerd. (bron:  http://Detailhandel.info). Oorzaken: economische ontwikkelingen, onveilige omstandigheden en problemen met de opvolging. Ook het aantal groothandelaren neemt af. Het aantal online juweliers nam in 2016 met 17 toe tot 285. Wel blijkt het verloop in deze sector groot; zo zijn er 101 nieuwe adressen gevonden en 84 opgeheven of verdwenen.

Het aantal ondernemers dat zelf rechtstreeks (edel)metalen sierraden uit andere landen haalt groeit. Vaak zijn dit landen die zelf geen waarborgsysteem kennen, zoals België, Italië, Iran, Irak, Turkije, China, Duitsland, etc.  Hoe meer toegangswegen tot de markt, hoe groter de kans dat er ongekeurde voorwerpen op de markt worden aangeboden. Daardoor blijft het noodzakelijk dat het agentschap periodiek de verkooppunten controleert.

Een juwelier weegt goud op een weegschaal