In Nederland zijn momenteel zo’n 13000 radiozendamateurs.  Het aantal vergunningen en registraties in deze sector is stabiel. Naar verwachting blijft dit ook de komende jaren zo.  Hun spectrumgebruik lijkt zich te verplaatsen naar hogere frequentieruimte. Dit is een landelijke trend.  Tegelijkertijd is er sprake  van een overgang van analoge naar digitale technieken.

Vanaf 2017 geldt een nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs. Deze biedt meer ruimte voor experimenten.  

Vergunningen amateurs

Vergunningen amateurs
MaandTotaal
jan-12243
feb-12243
mrt-12246
apr-12248
mei-12249
jun-12248
jul-12248
aug-12249
sep-12243
okt-12242
nov-12243
dec-12220
jan-13221
feb-13228
mrt-13230
apr-13232
mei-13221
jun-13220
jul-13214
aug-13214
sep-13218
okt-13218
nov-13218
dec-13217
jan-14216
feb-14219
mrt-14226
apr-14226
mei-14226
jun-14227
jul-14230
aug-14229
sep-14227
okt-14229
nov-14227
dec-14227
jan-15227
feb-15230
mrt-15227
apr-15227
mei-15225
jun-15225
jul-15224
aug-15225
sep-15225
okt-15224
nov-15221
dec-15213
jan-16221
feb-16220
mrt-16225
apr-16226
mei-16227
jun-16220
jul-16219
aug-16220
sep-16216
okt-16217
nov-16222
dec-16218

Vergunningen in de categorie radiozendamateurs zijn uitgegeven voor het gebruik van frequentieruimte dat niet wordt gedekt door de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning. Het gaat hierbij  om vergunningen voor de zogenaamde relaisstations en bakenstations. Het aantal vergunningen is al vele jaren stabiel.

Brontabel als csv (734 bytes)

F-registraties

F-registraties
MaandTotaal
jan-1210348
feb-1210342
mrt-1210351
apr-1210347
mei-1210356
jun-1210354
jul-1210349
aug-1210337
sep-1210348
okt-1210346
nov-1210351
dec-1210348
jan-1310335
feb-1310329
mrt-1310342
apr-1310337
mei-1310342
jun-1310351
jul-1310346
aug-1310338
sep-1310342
okt-1310348
nov-1310354
dec-1310356
jan-1410356
feb-1410347
mrt-1410369
apr-1410364
mei-1410360
jun-1410372
jul-1410368
aug-1410368
sep-1410376
okt-1410370
nov-1410380
dec-1410376
jan-1510375
feb-1510369
mrt-1510359
apr-1510363
mei-1510359
jun-1510362
jul-1510356
aug-1510351
sep-1510054
okt-159774
nov-159635
dec-159531
jan-169516
feb-169492
mrt-169501
apr-169489
mei-169478
jun-169484
jul-169348
aug-169340
sep-169335
okt-169298
nov-169255
dec-169227

Deze grafiek laat een sterke daling zien van de aantallen eind 2015, begin 2016. Deze daling wordt veroorzaakt door de (her)invoering van het betalen voor een registratie, zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag 2015. Een flink aantal niet-actieve zendamateurs heeft toen besloten hun registratie in te laten trekken. Nog steeds lijkt er sprake van een gestage afname van het aantal F-registraties.

Brontabel als csv (839 bytes)

N-registraties

N-registraties
Totaal
jan-123291
mrt-123294
apr-123317
mei-123320
jun-123345
jul-123347
aug-123347
sep-123349
okt-123364
nov-123367
dec-123380
jan-133380
feb-133381
mrt-133383
apr-133428
mei-133436
jun-133458
jul-133491
aug-133490
sep-133492
okt-133498
nov-133508
dec-133535
jan-143534
feb-143543
mrt-143542
apr-143577
mei-143577
jun-143583
jul-143615
aug-143617
sep-143616
okt-143639
nov-143641
dec-143663
jan-153662
feb-153672
mrt-153680
apr-153681
mei-153706
jun-153723
jul-153758
aug-153762
sep-153656
okt-153656
nov-153579
dec-153537
jan-163516
feb-163516
mrt-163500
apr-163489
mei-163547
jun-163570
jul-163600
aug-163527
sep-163529
okt-163555
nov-163529
dec-163548
3536

De grafiek van N-registraties laat een gestage stijging van het aantal N-amateurs zien. Uit deze groep zijn nauwelijks intrekkingen binnengekomen als gevolg van de herinvoering van het betalen voor een registratie.

Brontabel als csv (783 bytes)