Draadloze communicatie is voor de maatschappij inmiddels niet meer ‘nice to have’ maar ‘need to have’. Zo staat het in de recent vastgestelde ‘Nota Frequentiebeleid 2016’.

Want naast het verzorgen van mobiele telefonie en draadloos snel internet worden mobiele netwerken nu vaker gebruikt voor zaken als het uitlezen van sensoren en het op afstand besturen van machines of voertuigen.  Agentschap Telecom beheert de frequentiebanden waarvan zulke diensten gebruik maken.  Het doet preventief onderzoek en bemiddelt bij eventuele onderlinge verstoringen.

Boer maakt gebruik van mobiel netwerk voor precisielandbouw
De landbouw zet mobiele netwerken in voor precisielandbouw. De apparatuur geeft informatie door of de grond bijvoorbeeld bewaterd of bemest moet worden. Het grote verschil met de klassieke landbouw is dat de klassieke landbouw per veld bepaalt wat er gebeurt terwijl bij precisielandbouw ongeveer per vierkante meter de behoefte bepaald kan worden.
Boer maakt gebruik van mobiel netwerk voor precisielandbouw
Precisielandbouw is een geavanceerde vorm van landbouwmechanisatie en maakt gebruik van GPS, sensoren (op de grond en vanuit de satelliet) en computers op de trekker.

Mobiele netwerken

In 2016 voldeden alle vergunninghouders aan de ingebruikname verplichting in de 2,6 GHz-band. Dit is één van de banden waarin de operators 4G aanbieden. De opvolger daarvan, 5G, is naar verwachting in 2020 beschikbaar en bruikbaar. In Nederland is Agentschap Telecom betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe standaard.

Totale beschikbare capaciteit per gebied, van alle mobiele netwerken tezamen (1 januari 2016)
Totale beschikbare capaciteit per gebied, van alle mobiele netwerken tezamen (1 januari 2016)
Totale beschikbare capaciteit per gebied, van alle mobiele netwerken tezamen (1 januari 2017)
Totale beschikbare capaciteit per gebied, van alle mobiele netwerken tezamen (1 januari 2017)

Pilot LSA (Licensed shared access)

In 2016 is Agentschap Telecom een pilot gestart met gedeeld frequentiegebruik. Dit is een online boekingssysteem voor het gebruik van frequentieruimte voor mobiele videoverbindingen (ENG/OB). Dit gebruik, in de frequentieband 2300 – 2400 MHz, is erg dynamisch; vaak is het ad hoc, kortdurend en lokaal. Er is onvoldoende spectrum beschikbaar om voor dergelijk gebruik exclusieve frequentieruimte toe te wijzen. Dit betekent dat de frequentieruimte gedeeld moet worden. De pilot is gestart op 1 november 2016 en loopt een jaar. In 2016 waren er 15 deelnemers die in totaal 102 boekingen hebben ingevoerd.

Aantal ingevoerde boekingen

Aantal ingevoerde boekingen
12-10-161
13-10-161
15-10-161
18-10-163
19-10-161
25-10-161
27-10-162
28-10-161
31-10-164
01-11-167
02-11-163
03-11-162
07-11-163
08-11-162
09-11-162
11-11-161
14-11-161
15-11-161
16-11-161
22-11-168
23-11-162
28-11-163
29-11-161
04-12-168
06-12-167
07-12-162
13-12-161
14-12-1614
15-12-161
16-12-161
17-12-162
19-12-161
20-12-163
21-12-161
22-12-163
23-12-161
24-12-161
27-12-162
28-12-161
29-12-161
Brontabel als csv (481 bytes)

Besloten communicatienetwerken

Besloten communicatienetwerken zijn bijvoorbeeld portofoonnetwerken bij bouwbedrijven of oproepsystemen in de zorg. Het aantal vergunningen voor zulke besloten communicatienetwerken blijft constant. Dat is opvallend, want lange tijd was de verwachting dat bedrijven hier steeds meer openbare mobiele communicatienetwerken voor zouden gebruiken.

Vergunningen landmobiele communicatie

Vergunningen landmobiele communicatie
Aantal vergunningen landmobiele communicatie
201211863
201311698
201411580
201511569
201611727
Brontabel als csv (107 bytes)

Voor evenementen kunnen tijdelijke communicatienetwerken gebruikt worden. Het aantal aanvragen voor een tijdelijke vergunning neemt de afgelopen jaren toe:

Aantal verleende tijdelijke vergunningen landmobiele communicatie t.b.v. evenementen

Aantal verleende tijdelijke vergunningen landmobiele communicatie t.b.v. evenementen
Tijdelijke vergunningen
2012690
2013699
2014757
2015870
20161078
Brontabel als csv (77 bytes)