Urk, vrijdag 3 juni 2016. Door renovatiewerkzaamheden aan het riool ontstaat schade aan een gasleiding. Een gaslek is het gevolg. Een enorme explosie volgt. Meerdere huizen raken ernstig beschadigd. Er vallen zelfs enkele gewonden. 

Twee brandweermannen blussen na
Woningen verwoest na gasexplosie Urk

De daling van het aantal graafschades in Nederland is in 2016 tot stilstand gekomen. Dat staat haaks op de doelstelling van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO).  Dit is een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Gezamenlijk hebben zij de ambitie uitgesproken het aantal graafschades te reduceren tot maximaal 25.000 in 2018. De jaarcijfers vragen om maximale inzet van alle betrokkenen uit de graafketen. Het agentschap verwacht van opdrachtgevers dat ze een maatregelenplan opstellen op basis van een risico-inventarisatie en een analyse van de exacte ligging van de bestaande infrastructuur. Op basis daarvan kunnen ze hun personeel goede werkinstructies geven. Netbeheerders kunnen de opdrachtgevers en grondroerders actiever helpen bij het traceren van de exacte ligging van de ondergrondse infrastructuur. Ook reageren zij niet altijd adequaat op (aanvullende) informatieverzoeken voor de aanwezige kabels en leidingen. Grondroerder en opdrachtgever zijn van deze informatie afhankelijk om zorgvuldig te kunnen werken.  

Sleutel tot succes: Gemeenten

Agentschap Telecom stelt dat er voor de situatie onder de grond eenzelfde visie op de structuur moeten komen als voor boven de grond. Daarom heeft het agentschap in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de rol van gemeenten als het gaat om de ondergrondse infrastructuur. Want een geordende ondergrond helpt bij het voorkomen van graafschades. Gemeenten kunnen hierbij een sleutelrol spelen. Ze zijn eigenaar van de ondergrond en kunnen voor de gewenste ordening zorgen. Daarnaast fungeren gemeenten als opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder. Zo spelen gemeenten een belangrijke rol binnen de graafketen.
 

Graafwerkzaamheden binnenstad
Renovaties van oude rioleringswerken biedt een gemeente de gelegenheid tot ordening van de ondergrondse infrastructuur

Keetkaart bestellen? info@agentschaptelecom.nl of 033-4600800

Met deze QR code kunt u de app Veilig graven downloaden

Keetkaart

Graafteams beschikken niet altijd over voldoende kennis om hun graafwerk veilig uit te kunnen voeren. Daarom ontwikkelde Agentschap Telecom de Keetkaart. Deze poster biedt een overzicht van de gebiedsinformatie die op elke graaflocatie aanwezig moet zijn. De kaart is voorzien van augmented reality en kan opgehangen worden in de bouwkeet. Zo biedt de keetkaart ter plekke informatie en ondersteuning.

App veilig graven

Daarnaast ontwikkelde het agentschap een app. De 'Veilig graven app' bevat instructiefilmpjes en tips en tricks over veilig graven. De app is gratis en te downloaden in de  App Store (IOS), bij Google Play (Android), of via de QR-code op de Keetkaart.

WION

WION
AantalSoort sanctieTotaal bedrag sanctieGemiddeld sanctiebedrag
Geen melding5boete541.0008.200
Onzorgvuldig graven26boete2575.5003.020
informatie brief1
Schaderapportage62*boete1930.6251.275
last onder dwangsom8
boete plus last onder dwangsom6
verbeurd617.5004.375

*Nadat het agentschap de overtreders het voornemen had gestuurd om een boete op te leggen, zijn alsnog 23 schaderapportages aangeleverd. Hierop heeft het agentschap besloten hun geen sanctie op te leggen.

Brontabel als csv (315 bytes)