Luchtvaart

In 2016 zijn er op het gebied van Toezicht geen onderzoeken geweest op gebied van grote, kleine of recreatieve luchtvaart. Constatering via monitoring is dat in de recreatieve luchtvaart, met name paragliding/parapente, soms gebruik wordt gemaakt van niet toegelaten portofonen voor communicatie onderling en met de grond. Daarbij worden vaak frequenties gebruikt die aan andere radio-diensten zijn toegewezen, waardoor deze diensten verstoord kunnen worden.

Storingsmeldingen 2016: 9

Twee klachten hadden betrekking op het spontaan afgaan van noodbakens die werken op de luchtvaart noodfrequentie 121.5 MHz, vijf klachten hadden betrekking op verstoring van luchtvaartfrequenties als gevolg van illegale uitzendingen in de FM-omroepband. Eén klacht betrof de melding van een ‘bromstoring’.

Luchtvaartvergunningen

Luchtvaartvergunningen
MaandTotaal
jan-122050
feb-122057
mrt-122064
apr-122078
mei-122083
jun-122071
jul-122078
aug-122078
sep-122086
okt-122086
nov-122049
dec-122011
jan-132016
feb-132010
mrt-132113
apr-132130
mei-132118
jun-132127
jul-132123
aug-132125
sep-132124
okt-132127
nov-132094
dec-132036
jan-142052
feb-142061
mrt-142062
apr-142070
mei-142059
jun-142067
jul-142073
aug-142081
sep-142083
okt-142082
nov-142066
dec-142007
jan-152025
feb-152029
mrt-152035
apr-152036
mei-152028
jun-152035
jul-152038
aug-152045
sep-152050
okt-152031
nov-152016
dec-151980
jan-161989
feb-161991
mrt-161997
apr-162012
mei-162021
jun-162024
jul-162016
aug-162022
sep-162025
okt-162011
nov-162004
dec-161952

In de grafiek het “verloop” van het aantal luchtvaartvergunningen van de afgelopen 5 jaar. De luchtvaart is een heel stabiele “markt” voor wat betreft het aantal vergunningen. De uitbreiding van bijvoorbeeld luchthaven Lelystad zal nauwelijks invloed hebben op het aantal vergunningen, maar heeft wel gezorgd voor veel extra complexe frequentieplanning- en coördinatie activiteiten. Dit omdat het Europese luchtruim het drukst bevlogen luchtruim ter wereld is. Het is lastig om nieuwe frequenties te vinden die door een dergelijke luchthaven weer in gebruik kunnen worden genomen, want ook de luchthavens in de ons omringende landen groeien, en daarmee groeit ook hun communicatiebehoefte.  Het aantal Nederlandse vergunningen zegt niets over de gigantische stijging van het gebruik van het “luchtvaart” frequentiespectrum. Zoals in het interview met LVNL is aangegeven kent alleen Schiphol al 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Er is erg veel communicatie nodig om die allemaal veilig te laten verlopen! Die communicatie moet storingvrij kunnen plaatsvinden.

Brontabel als csv (794 bytes)