Toenemende vraag naar snelheid en capaciteit

Vrouw belt met mobiel in vertrekhal Schiphol

De drukte op de digitale snelwegen neemt toe. Het aantal ongelukken is gelukkig nog beperkt en stabiel. Maar vertraging dreigt. Digitale snelwegen slibben dicht en filevorming ligt op de loer.

Dat kan leiden tot economische schade en klein en groot ongemak. De maatschappij eist goede digitale snelwegen. Die altijd en overal bereikbaar zijn. Die leiden naar alle uithoeken van de wereld.

Gelukkig investeren marktpartijen in nieuwe wegen: grote moderne rijkswegen zoals 4G, maar ook regionale verbindingen in en naar het landelijk gebied en kleinere binnenwegen in stadscentra of gebouwen. Dat is belangrijk en noodzakelijk, daar waar een goede verbinding moet zijn. Maar om aan de eisen van de tijd te blijven voldoen is meer nodig dan het door ontwikkelen van het wegennet. 

Om een vlotte verkeersdoorstroming te waarborgen richt het agentschap zich ook op de weggebruiker zelf. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over gedeeld gebruik.  Niet allemaal tegelijkertijd bijvoorbeeld, en niet allemaal via dezelfde route naar dezelfde bestemming. Daarover zijn vaak goede afspraken te maken, zonder dat de verkeerspolitie er aan te pas hoeft te komen. Maar altijd in de wetenschap dat hij er is als je hem nodig hebt.

GPS systeem in een auto
Digitaal bord met vertrektijden bushalte