Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie
Realisatie 2013Realisatie 2014Realisatie 2015
Totaal aantal fte's249,8260,2252,1
Kosten inhuur externen x € 1.000947568859
Ziekteverzuim4,20%3,00%3,80%
Percentage vrouwen30%34,10%35,30%
Gemiddelde leeftijd4848,348,8
Brontabel als csv (242 bytes)

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel
Realisatie 2013Realisatie 2014Realisatie 2015
Bedrijfsresultaat (x €1.000)8031.0811.789
Omzet (incl. Caribisch Nederland)33.10132.52635.406
Personeelskosten per fte (x € 1.000)70.470.972.4
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten2,50%2,00%2,40%
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000)8,57,97,9
Uurtarief (wijziging in reële termen)-1,47%-0,66%-0,69%
Brontabel als csv (402 bytes)

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch
Aantal
Ontvangen bezwaarschriften147
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB)26
Geen bezwaar11
Ontvangen beroepsprocedures25
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures23
Ontvangen Wob-verzoek38
Brontabel als csv (193 bytes)

Uitkomsten bezwaarprocedures 2015

Uitkomsten bezwaarprocedures 2015
Aantal
Ongegrond76
Gegrond11
Niet-ontvankelijk43
Ongegrond/gegrond1
Intrekking bezwaar50
Geen bezwaar4
Brontabel als csv (117 bytes)

Uitkomsten beroepsprocedures 2015

Uitkomsten beroepsprocedures 2015
Aantal
Ongegrond10
Gegrond4
Niet-ontvankelijk8
ongegrond/niet ontvankelijk
Ongegrond/gegrond
Intrekking6
Geen beroep
Brontabel als csv (133 bytes)