Om te voorzien in de groeiende behoefte aan capaciteit zijn veel straalverbindingen de laatste jaren vernieuwd of vervangen. Straalverbindingen vormen voor de mobiele operators een belangrijk onderdeel van de ‘last mile’ van hun backbone-netwerk.

Agentschap Telecom signaleert dat het aantal straalverbindingen nagenoeg constant blijft. Maar de kanaalbandbreedte per straalverbinding is over de afgelopen 8 jaar van gemiddeld 10 naar ruim 30 MHz gegaan. Deze verdrievoudiging maakt het plannen en toewijzen van beschikbare frequentieruimte steeds gecompliceerder.

De explosieve groei van het aantal aanvragen voor vergunningen voor straalverbindingen van 2014 heeft zich voortgezet in 2015. Dit is het logische gevolg van de  uitrol van het LTE netwerk. Agentschap Telecom verwacht voor de komende jaren een stabilisatie van het aantal straalverbindingen.

Agentschap Telecom signaleert dat de bandbreedte per verbinding steeds groter is geworden. Zo zeer zelfs dat er locaties zijn waar de grenzen in zicht komen. In de lagere frequentiebanden (tot 18 GHz)   wordt de druk groot. De 40 GHz biedt nog wel ruimte.

Gemiddelde bandbreedte per jaar

Gemiddelde bandbreedte per jaar
Gemiddelde bandbreedte
200511,9
200611,9
200711,5
200813,1
200916,7
201020,9
201123,2
201224,1
201325,6
201428,9
201534,6

Toename van bandbreedte bij straalverbindingen gekoppeld aan verschuiving van frequentieruimte en toenemende complexiteit bij frequentieplanning bij het openstellen van de hogere banden  

Brontabel als csv (146 bytes)

De gemiddelde kanaalbandbreedte lag tot 2008 rond 10 MHz en stijgt naar ruim 30 MHz

De apparatuur die tegenwoordig ingezet wordt voor straalverbindingen combineert een verdrievoudiging van frequentiebandbreedte met een verbetering van de modulatietechnologie. Hierdoor is de  datasnelheid ruim 10 keer groter dan 10 jaar geleden. Zo zijn in hogere frequentiebanden straalverbindingen ingezet met datasnelheden van 1000 MB/s. Dat is vergelijkbaar met die van glasvezels.

Gemiddelde datasnelheid

Gemiddelde datasnelheid
Gemiddelde datasnelheid
200521,6
200622,1
200720,4
200826,4
200936,7
201055
201165,1
201271,5
201389,7
2014138,6
2015196,9

De datasnelheid per straalverbinding lag tot 2008 gemiddeld rond 20 Mbit/s en is nu meer dan 200 Mbit/s

Brontabel als csv (147 bytes)
Antennemast voor straalverbindingen