Onnodige verstoringen op en rondom het water

Wat verkeerstorens zijn voor de luchtvaart, zijn walstations voor de maritieme sector: knooppunten voor de maritieme sector, onmisbaar voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer. Het maakt walstations tot essentiële schakels voor de Nederlandse economie.

In de voorgaande editie van de Staat van de Ether signaleerde Agentschap Telecom al afwijkingen bij walstations van Rijkswaterstaat. In 2015 bleek dat er ook bij andere vergunninghouders, zoals provincies, KNRM, Defensie en gemeenten, afwijkingen waren in de werking van walstations. In Nederland zijn, op moment van schrijven, 754 walstations.

Agentschap Telecom heeft opdracht gegeven de afwijkingen te herstellen. Helaas bleek de situatie ook na herstelwerkzaamheden nog niet altijd  in orde. De reden: commerciële installateurs blijken vaak onvoldoende bekend te zijn met de regels en technische parameters. Soms ook is er sprake van montagefouten of gebruik van ondeugdelijke componenten.  

De vergunninghouder is en blijft verantwoordelijk voor de werking van de installatie. Ook al is de installatie en beheer van apparatuur uitbesteed aan een opdrachtnemer.   

Marifoons

Agentschap Telecom signaleert ook fouten in de werking van marifoons.  Het invoeren van de juiste instellingen van een marifoon wordt vaak uitbesteed, veelal aan een installateur of  via de scheepswerf waar de boot of het schip wordt onderhouden.  Agentschap Telecom bemerkt dat er veel onjuiste ATIS-Codes vanuit de marifoons worden gezonden. Marifoons zenden dan foute identificaties uit, waardoor schepen verkeerd worden aangeroepen of begeleid. Dat kan uiteindelijk zorgen voor een belemmerde doorstroom van de scheepvaart, en zelfs tot ongelukken.

Agentschap Telecom roept vergunninghouders op de gegevens van marifooninstallaties zelf te controleren. Dit kan door bijvoorbeeld door tijdens het varen een verkeerspost te vragen wat er wordt uitgezonden, maar ook door goede afspraken te maken met de installateur. Controleer jaarlijks de instellingen van de installatie. Net zoals je je reddingsvesten controleert! 

Programmering AIS

Het toezicht van het agentschap spitste zich in 2015 onder andere toe op het gebruik van de Automatic Identification System-transponder (AIS). Deze transponder verzendt o.a. gegevens over locatie, snelheid, lading en koers van schepen. Zo kunnen schepen elkaar veilig passeren en heeft de vaarwegbeheerder inzicht in wat er zich op het water bevindt. Dat maakt AIS belangrijk voor de veiligheid op het water. Het is daarom verplicht voor grote koopvaardij- en passagiersschepen en sinds 1 december 2014 ook voor de meeste schepen op de Rijn. Agentschap Telecom houdt toezicht op de naleving van deze verplichting. Bij wijze van overgang heeft het agentschap er in 2014 voor gekozen om schepen zonder AIS niet direct te beboeten, maar om eerst een waarschuwingsbrief te verzenden. In 2014 zijn in totaal 275 van dit soort brieven verstuurd. Deze werkwijze is in 2015 gecontinueerd. Bij voortdurende overtredingen (recidive) legt het agentschap een last onder dwangsom op.

Uit het onderzoek is gebleken dat de naleving in de afgelopen twee jaar is verbeterd. In 2013 is er in de vorm van een nalevingsonderzoek een nulmeting gedaan.

Nalevingsonderzoek

Nalevingsonderzoek Nederlandse vaartuigen
20152013
Aantal controles400400
Geen registratie voor AIS-apparatuur5535
MMSI niet/onjuist geprogrammeerd1438
Roepnaam niet/onjuist geprogrammeerd2568
Scheepsnaam onjuist geprogrammeerd731
IMO/ENI-nummer niet/onjuist geprogrammeerd1771
Spatie in roepnaam/voorvoegsel voor scheepsnaam6
Brontabel als csv (309 bytes)

Nalevingsonderzoek

Nalevingsonderzoek Buitenlandse vaartuigen
20152013
Aantal controles8080
Geen registratie voor AIS-apparatuur4
MMSI niet/onjuist geprogrammeerd67
Roepnaam niet/onjuist geprogrammeerd57
Scheepsnaam onjuist geprogrammeerd64
IMO/ENI-nummer niet/onjuist geprogrammeerd314
Spatie in roepnaam/voorvoegsel voor scheepsnaam6
Brontabel als csv (298 bytes)

Als de identificaties (scheepsnaam, roepnaam, MMSI en IMO/ENI-nummer) van de AIS-transponder van een schip niet goed geprogrammeerd zijn, dan is de identiteit van een schip (bij calamiteiten) niet altijd goed te achterhalen. Inspecteurs van Agentschap Telecom zien nog steeds met grote regelmaat  dat AIS-transponders onjuist geprogrammeerd zijn. Een goede programmering is wel belangrijk. Bij calamiteiten identificeren hulpverlenende instanties uw schip sneller.

Identificaties zijn van groot belang voor de veiligheid van de vaarweggebruikers. Agentschap Telecom roept de gebruikers op niet alleen op de ingeschakelde installateur te vertrouwen. Controleer zelf ook de ingestelde gegevens! Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld een verkeerspost te vragen wat er wordt uitgezonden of door zelf de programmering te controleren.