Agentschap Telecom in beeld 2015

Frequentieplanning bij evenementen, toezicht op zorgvuldig graven en het voorkomen en oplossen van verstoringen in het frequentiespectrum... Het werkveld van Agentschap Telecom is zeer divers. De corporate film geeft hiervan een goed beeld.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Agentschap Telecom. Ministerie van Economische Zaken.)

VOICE-OVER: We zijn er ons misschien niet altijd bewust van maar dagelijks gebruiken we veel draadloze communicatiemiddelen.
Die hebben ten minste één ding gemeen ze maken allemaal gebruik van etherfrequenties.
Draadloze communicatie is onmisbaar in onze huidige samenleving.
Het gebruik en de mogelijkheden groeien explosief en daarmee ook het belang en de afhankelijkheid.
Agentschap Telecom is verantwoordelijk voor een betrouwbaar en ongestoord frequentiegebruik in Nederland.
Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar draadloze communicatie begint vaak met een kabel in de grond.
Als hier door graafwerkzaamheden een breuk in komt dan zorgt dit voor ongemak of het kan leiden tot economische schade.
Bij zowel bedrijven als consumenten ontstaat dan overlast.
Agentschap Telecom is toezichthouder op de WION.
Deze wet is erop gericht om graafschades zo veel mogelijk te voorkomen.
Maar er zijn meer mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot storingen in de ether.
Ondeugdelijke apparatuur bijvoorbeeld.
Alle apparaten die op de Nederlandse markt komen moeten daarom voldoen aan Europese regels.
Het agentschap houdt daar toezicht op en maakt er in internationaal verband afspraken over.
Tijdens grote evenementen, zoals de Tourstart in Utrecht SAIL Amsterdam of het EU-voorzitterschap is het door alle media, beveiliging en bezoekers vaak extra druk in de ether.
Om alle telecommunicatie ook dan goed te laten verlopen is extra toezicht en coördinatie van het agentschap nodig.
Agentschap Telecom verleent vergunningen voor het gebruik van bepaalde frequenties.
Aan de mobiele operators bijvoorbeeld of omroepen voor radio en televisie.
Maar niet voor alle frequenties is een vergunning nodig.
Het gebruik van bijvoorbeeld wifi, draadloze weerstations of centrale afstandsbedieningen voor de verlichting in huis is vergunningsvrij.
En zo zijn er veel meer toepassingen.
Frequenties gaan over landsgrenzen heen.
Daarom overleggen we met vertegenwoordigers uit de hele wereld.
Zodat er internationaal afspraken worden gemaakt over het frequentiegebruik.
Agentschap Telecom behartigt de belangen voor Nederland.
Ons Landelijk Meetnet Telecom verzamelt 24 uur per dag informatie over het gebruik van de ether.
Zo houden we toezicht op het ethergebruik.
Als er storingsklachten binnenkomen achterhalen we waar de storing vandaan komt.
Daarna kunnen onze inspecteurs in het veld de exacte locatie van de storing opsporen.
Zo waarborgt Agentschap Telecom de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie in en voor Nederland.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Agentschap Telecom. Ministerie van Economische Zaken. Beeldtekst: www.agentschaptelecom.nl.)

Kooi van Faraday in de meetruimte