Mobiele bereikbaarheid 112

Brandweerwagen

De maatschappij eist dat noodnummer 112 altijd bereikbaar is, ook met de mobiele telefoon.

Uit onderzoek van Agentschap Telecom en TNO blijkt dat in 99% van de gevallen ook zo te zijn.

Maar er zijn ook plekken waar de kans statistisch kleiner is. De oranje gebieden op onderstaande kaart laten dat zien. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van testoproepen en data van operators.

Kaart oranje gebieden
Oranje gebieden: daar waar de kans op een geslaagde oproep naar 112 met een mobiel toestel kleiner is dan 99%

Om de situatie in deze regio’s te verbeteren biedt Agentschap Telecom op verzoek van de gemeenten technische kennis en kunde aan. Voorwaarde daarbij is dat ze eerst contact opnemen met de operators om tot een oplossing te komen. Acht gemeenten en de Vereniging Zeeuwse Gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast heeft het agentschap in een incidenteel geval lokale metingen verricht, zoals in Huizen en Naarden, om een gedetailleerder beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Vervolgacties bleken daar niet nodig.

Bomen aan een landbouwgrond met boerderij in de verte

Agentschap Telecom kan operators op basis van de vergunningsvoorwaarden niet aanspreken op het beperktere bereik in de ‘oranje gebieden’. Gelukkig blijkt dat de operators zelf hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In 2015 hebben zij diverse verbeteringen doorgevoerd in hun netwerken. Het gaat om het vernieuwen van bestaande apparatuur, het bijplaatsen van masten en antennes en het bijstellen van bestaande antennes. Met een stijging van 9,5% was de toename van het aantal antenne-installaties het grootst in de provincie Drenthe, gevolgd door Limburg (8,9%) en Overijssel (6%).

Kwaliteitseisen mobiele telefoons

Uit het onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid van 112 bleek dat zaken als bebouwing, bebossing, weersinvloeden, en de kwaliteit van de antennes van mobiele apparatuur mee spelen. Voor wat betreft dit laatste: er blijkt een grote variatie te zitten in de gevoeligheid voor het ontvangen van mobiele signalen.  Vanaf 13 juni 2017 gelden er (verplichte) nieuwe Europese regels voor radioapparaten en mogen telefoons met een zeer lage gevoeligheid voor mobiele signalen niet meer worden verkocht. Ze moeten vanaf dan voldoen aan minimale kwaliteitseisen voor het ontvangen van mobiele signalen.  Hier worden in Europees verband geharmoniseerde normen voor opgesteld. Het agentschap heeft zich in Europa met succes  sterk gemaakt voor deze aangescherpte regelgeving.

Ambulance

Opbouwtijden

Het is niet mogelijk om via 4G te bellen met 112. Telefoons moeten daarvoor terugschakelen naar 3G of 2G. De tijd die hiervoor nodig is verschilt. In 1 procent van de testoproepen bleek de opbouwtijd langer dan 10 seconden te zijn. Gedurende die tijd hoort de beller geen kiestoon of ander geluid. Daardoor kan het gebeuren dat een beller ten onrechte denkt dat de noodoproep niet slaagt. Operators hebben technische verbeteringen doorgevoerd waarmee ze de terugschakeltijd teruggebracht hebben. Agentschap Telecom blijft in gesprek met de operators en verwacht dat de opbouwtijden in de toekomst nog verder af zullen nemen. Vooral ook omdat de operators hebben aangegeven dat 112 uiterlijk 2017 ook via 4G bereikbaar zal zijn.

Mensen aan het werk in de meldkamer van 112