Het fenomeen is zichtbaar in diverse sectoren: tussenpersonen. Soms een individueel persoon, soms een complete branche. Specialisten die met hun kennis en expertise hun opdrachtgevers ‘ontzorgen’.

Adviesbureaus, bijvoorbeeld op juridisch gebied of ruimtelijke ordening. Of onderaannemers die een specifiek deel van de bouwwerkzaamheden voor bouwbedrijven op zich nemen. Agentschap Telecom ziet deze laag ook op gebied van de telecommunicatie-infrastructuur. Ze leggen voor vergunninghouders bijvoorbeeld zendinstallaties aan of onderhouden deze. Of verzorgen als opdrachtnemer een deel van de frequentieplanning. Zo ‘ontzorgen’ ze de vergunninghouder. Deze hoeft zelf niet te investeren in de technische expertise die voor dergelijk werk gevraagd wordt. Dat is gemakkelijk en vaak ook goedkoper. Maar het leidt ook nog al eens tot onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. Agentschap Telecom signaleert deze trend binnen een aantal deelterreinen van haar werkveld...