Het Landelijk Meetnet Telecom (LMT) registreert 24 uur per dag het frequentiegebruik in Nederland.

Het maakt gebruik van 15 meetpunten die verspreid zijn over heel Nederland. Daarmee kan onder andere  illegaal frequentiegebruik opgespoord worden. Het registreert namelijk het aantal uren kortdurend spectrumgebruik in de FM omroepband (87,5 MHz tot en met 107,9 MHz). Dit duidt op illegaal gebruik. Legale FM-omroepzenders zenden namelijk continu uit. 

Niet alle kortdurende uitzendingen zijn illegaal. Het agentschap geeft evenementenvergunningen af die toestemming geven tijdelijk in de FM-omroepband uit te zenden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld feestweken of andere speciale gebeurtenissen. Illegale uitzendingen worden vooral waargenomen in de provincies Overijssel en Drenthe.

Aantal uren kortdurende uitzendingen

Aantal uren kortdurende uitzendingen Regio Overijssel
201320142015
1-7 januari553545367
15-21 februari556547126
1-7 mei564325242
1-7 juli42016560
15-21 september531217254
7-13 oktober355259229

Het aantal uren kortdurende uitzendingen is in 2014 (in de bekeken weken) ten opzichte van 2013 met 31% gedaald. In 2015 heeft de daling doorgezet met 38% ten opzichte van 2014. Worden de cijfers van 2015 afgezet tegen 2013, dan heeft een daling plaatsgevonden van 57% in de regio Overijssel.

Brontabel als csv (167 bytes)

Aantal uren kortdurende uitzendingen

Aantal uren kortdurende uitzendingen Regio Drenthe
201320142015
1-7 januari511252284
15-21 februari543167204
1-7 mei450196223
1-7 juli439256218
15-21 september495139244
7-13 oktober321118147

Het aantal uren kortdurende uitzendingen is in 2014 (in de bekeken weken) ten opzichte van 2013 met ca. 59% gedaald. In 2015 was er sprake van een stijging ten opzichte van 2014 van 17%. Worden de cijfers van 2015 afgezet tegen 2013, dan heeft een daling plaatsgevonden van ca. 52%.

Brontabel als csv (168 bytes)

Storingsmeldingen

Storingsmeldingen Illegale uitzendingen
Aantal Meldingen
20111348
20121301
20131300
2014670
2015440
Brontabel als csv (72 bytes)
Medewerker van Agentschap Telecom voert frequentiemeting uit
Medewerker van Agentschap Telecom in de peilauto om frequentiemeting uit te voeren