Burenruzies

Antenne platform op Schiphol

Het is druk in de ether. Verschillende 'bewoners' komen daardoor steeds dichter op elkaar te zitten. Dat kan leiden tot spanningen tussen 'buren', vanwege dreiging van verstoring van systemen.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij 4G en vitale radarsystemen in de 2,6 en de naastgelegen 2,7 GHz band. Onderlinge verstoringen moeten worden voorkomen, want de vitale radarsystemen spelen een belangrijke rol bij het veilig stijgen en landen van vliegtuigen.

Agentschap Telecom heeft daarom, vanuit zijn rol als technisch expert, het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen, om de relevante technische informatie beschikbaar te stellen en om nader technisch onderzoek te doen naar mogelijke verstoringen en oplossingen. Door de bemiddelende rol te pakken heeft het agentschap ook de andere betrokken partijen, mobiele operators en publieke partners, weten te bewegen om te investeren in dit traject. Ook deze partijen hebben onderzoek uit laten voeren aan hun radarsystemen en een operator heeft een basisstation ter beschikking gesteld zodat het agentschap metingen en onderzoek kon doen naar de invloed van LTE-signalen op het vitale radarsysteem. Alle betrokken mobiele operators hebben bovendien aangeboden om zoveel mogelijk informatie aan te leveren om gezamenlijk tot afspraken te komen. Uit dit alles blijkt dat Agentschap Telecom als technisch expert in het netwerk van betrokken partijen een bijdrage kan leveren om situaties van (dreigende) verstoringen van systemen die werken in naburige banden te voorkomen. Daarmee geeft het agentschap in zijn rol als “havenmeester” invulling aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De uitkomst van de door diverse partijen uitgevoerde werkzaamheden heeft geleid tot een set van afspraken met daarin vastgelegde normen en procedures. Het agentschap streeft er naar om het proces in 2016 formeel af te ronden. De lessen die uit dit proces zijn getrokken zullen door het agentschap worden benut ter voorkoming en oplossing van problemen die kunnen ontstaan door verschillende technieken dicht op elkaar te plaatsen.