Breedband in buitengebieden

Bomen aan een landbouwgrond met boerderij in de verte

In een aantal zogenaamde ‘buitengebieden’ van Nederland is nog geen snel breedbandinternet, bijvoorbeeld via kabel of glasvezel. Het vergt hoge investeringen om dat daar aan te leggen. Investeringen wegen dan vaak niet op tegen de kosten. Delen van Nederland blijven zo verstoken van breedband. Dat is onwenselijk.    

In 2015 heeft Agentschap Telecom daarom een interne inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke draadloze alternatieven. Met een snelheid tot 225 MB/s kan 4G dat zijn. In Nederland kan bijna 98,5% van de bevolking beschikken over 4G.  

Daar waar nog geen 4G dekking voorhanden is, is een satelliet-abonnement een optie (22 Mb/s). Als laatste en duurste alternatief is een lokale ‘eigen’ straalverbinding een mogelijkheid (30-40 Mb/s). Dat kan via een gezamenlijke intekening. In voorkomende gevallen kan ook een geheel eigen ‘private’ straalverbinding georganiseerd worden (zelfs tot 1 Gb/s). Dat laatste is veruit de duurste oplossing, vergelijkbaar met de private kosten voor het zelf aanleggen van glasvezel.

De ontwikkelingen op breedbandgebied gaan snel. In 2015 zijn diverse initiatieven ontplooid en zijn bewoners, provincies en gemeenten op vele (vaak vernieuwende en creatieve) manieren bezig geweest om breedband te realiseren in hun woongebied. Op de EZ-website Samensnelinternet.nl staan breedbandinitiatieven, financieringsmogelijkheden en subsidieregelingen voor breedbandinternet.

Breedbandtoegang in buitengebieden is van belang voor de leefbaarheid en economische bedrijvigheid in deze gebieden. De toegang tot snel internet kan worden gezien als een voorwaarde voor een gunstig woonklimaat en een economisch gezond vestigingsklimaat. Vandaar de inspanningen van Agentschap Telecom om ook de draadloze alternatieven in kaart te brengen en de belanghebbenden hierop te attenderen,