LED-verlichting is energiezuinig en kent een lange levensduur. Minder bekend is dat ze ook storing kunnen veroorzaken op frequentiegebruik.

Uit onderzoek van Agentschap Telecom, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport- blijkt dat LED’s die in grote aantallen worden gebruikt, bijvoorbeeld in kantoren of winkels, storing kunnen veroorzaken op andere apparaten. Ook als de LED’s zelf wel aan alle eisen voldoen kan het zijn dat de installatie als totaal storing op andere apparatuur veroorzaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de installatieaanwijzingen van de fabrikant over de lengte en soort van de bekabeling niet worden opgevolgd. Dat kan overbelasting van hoogspanningstransformatoren en vervolgens storingen veroorzaken.

De installatie wordt vaak niet gedaan door de gebruiker maar door een ingehuurde installateur.

Zij worden niet genoemd in de EMC-richtlijn, noch in de daarbij horende toelichting. Daardoor kan het agentschap hen niet formeel aanspreken. Agentschap Telecom kiest daarom voor voorlichting en zal installatiebedrijven in diverse publicaties wijzen op hun positie en verantwoordelijkheid.

Led-lampen

Er kleven meer risico’s aan LED-lampen. Als ze niet voldoen aan de geldende regelgeving kunnen ze ook onveilig zijn of schadelijk voor het milieu. Dat is verontrustend. Want uit het onderzoek bleek ook dat van de 35 onderzochte LED-lampen voor huishoudelijk gebruik, er geen enkele bleek te voldoen aan alle eisen. Bij twintig producten was de elektronische veiligheid onvoldoende. Bij zeven lampen ontbrak de CE-markering en de merk- en typeaanduiding.

Vijf soorten lampen die niet aan de hoogspanningsproef voldeden, zijn inmiddels door de importeur in Europa teruggehaald na aanwijzing van Agentschap Telecom. Het ging hier om aankopen via internet. De overige lampen kunnen ondanks de tekortkomingen gebruikt blijven worden. Wel is het verstandig om LED-lampen niet in aanraking te laten kom met brandbare materialen, zoals vitrages en gordijnen. Ook verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te halen bij het vervangen van een lamp. 

Alle bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd moeten de gebreken herstellen. Ook moeten ze de normen op het gebied van elektronische veiligheid strikter toepassen.