Loket meldplicht Telecomwet

Mocht er - ondanks alle voorzorgsmaatregelen - toch een grote verstoring optreden, dan zijn operators verplicht dit te melden. Agentschap Telecom heeft hiervoor het loket Meldplicht Telecomwet ingericht.

Meldingen per maand

Meldingen per maand
Aantal meldingen
13
21
38
41
52
61
72
84
95
103
114
125

In de bovenstaande grafiek staat het aantal incidenten per maand weergegeven. Voor 2015 is er sprake van een piek in maart. In deze maand zijn er 8 incidenten gemeld.  De absolute aantallen zijn laag. Een aantal extra incidenten (door bijvoorbeeld een stroomstoring) kan al meteen een groot verschil maken.

Er zijn in 2015 in totaal 39 incidenten gemeld. Dit is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2014 (41 incidenten), 2013 (38 incidenten) en 2012 (19 incidenten over de laatste helft van 2012). Het aantal meldingen is dus min of meer constant.

Brontabel als csv (82 bytes)

Meldingen per klasse aanbieder

Meldingen per klasse aanbieder
Aantal meldingen
Groot29
Middel10
Klein0
Onbekend0

In het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote, en kleine aanbieders. Dat gebeurt aan de hand van de jaaromzet van de aanbieder. Het zijn vooral de grote aanbieders die storingen melden.

Brontabel als csv (61 bytes)

Duur van de incidenten

Duur van de incidenten
Aantal meldingen
Onbekend3
< 6 uur25
< 12 uur5
< 18 uur1
< 24 uur1
< 30 uur1
< 36 uur0
< 42 uur1
> 42 uur2

De duur van incidenten is een belangrijke maat voor de ernst van een incident. De meeste incidenten worden snel opgelost; de bovenstaande figuur laat een snelle afname zien in de eerste uren. Desondanks heeft de grafiek een lange staart. Er waren in 2015 twee incidenten waarvan de oplossing uitzonderlijk problematisch was en langer duurde dan twee dagen.

Brontabel als csv (127 bytes)

Aantal getroffen klanten

Aantal getroffen klanten
Aantal meldingen
Onbekend19
geen0
< 1k5
< 10k8
< 100k2
< 1M2
< 10M3
> 10M0

Alle gemelde incidenten hadden een grote impact. In de bovenstaande figuur is het aantal getroffen klanten te zien. In 2015 was ongeveer een kwart van de incidenten van regionale aard en een kwart van nationale aard. Ongeveer voor de helft van de incidenten was dit onbekend.

Brontabel als csv (93 bytes)