Tijdens het overleg dat Agentschap Telecom heeft met radiozendamateurs, komen veel onderwerpen aan de orde. Samen signaleren we een toename van storing, veroorzaakt door onder andere zonnepanelen en ledlampen. Die storingen hebben allerlei oorzaken. Grote nieuwkomer onder de boosdoeners is ruis veroorzaakt door apparaten die juist zo goed bedoeld waren, zoals ledverlichting en zonnepanelen. Radiozendamateurs geven ons waardevolle signalen over waar en wanneer storingen voorkomen, met verschillende oorzaken. Lees ook 'Veilig verbonden apparaten'.

Het 100e Amateur Overleg - een mijlpaal

Twee keer per jaar, al sinds 1969, komen Agentschap Telecom en de twee landelijke verenigingen die radiozendamateurs vertegenwoordigen, VERON en VRZA, bij elkaar. Onderwerp van gesprek zijn allerlei zaken die zendamateurs bezighouden. Natuurlijk de (beperkte) ruimte in de ether, de frequentiebanden die in gebruik zijn, de zoektocht naar nieuwe wegen en de gezamenlijke aanpak van storingen. Het Amateur Overleg heeft voor beide partijen voordelen. De zendamateurs hebben een platform waar zij met ons in gesprek kunnen gaan en voor Agentschap Telecom geldt dat de wensen en vragen die we horen via het overleg, worden gekanaliseerd. Het Amateur Overleg is constructief en wordt steeds gevoerd vanuit een positieve grondhouding. Vaak gehoord: "Als het zo niet kan of mag, hoe dan wel?" Iedereen is tevreden met een werkbaar compromis. Begon het Amateur Overleg 50 jaar geleden aftastend en vrijblijvend, inmiddels is het uitgegroeid tot een zakelijk en efficiënt overleg met positieve resultaten. Bijvoorbeeld de herijking van de veelgebruikte registratie 'Novice'. Het zijn onderwerpen waar radiozendamateurs een belangrijke bijdrage aan leveren.

Voorwerp voor radiozendamateur

Zo weren we samen 'inbrekers'

In het vorige jaarbericht (Staat van de Ether 2018) meldden we dat het aantal misdragingen van gebruikers van landelijke repeaterstations een zorgpunt was. Met een repeater of 'tussenversterker' kunnen radiozendamateurs over veel grotere afstanden rechtstreekse verbindingen tot stand brengen. Aan een toepassing die de ene zendamateur bouwt en gebruikt, kunnen ook anderen plezier beleven. Landelijke of regionale dekking voor mobiele stations bijvoorbeeld.

Deze repeaters moeten niet verward worden met netwerkrepeaters, die het signaal van de mobiele providers versterken om betere inpandige dekking te krijgen. Het gebruik van dit soort repeaters zonder toestemming van de mobiele provider, is niet toegestaan.

Jammer genoeg zijn de repeaters die gebruikt worden door radiozendamateurs, moeilijk af te sluiten, waardoor het voorkomt dat reguliere uitzendingen brutaalweg verstoord worden. Heel vervelend voor iedereen; het levert veel irritatie op bij radiozendamateurs met serieuze bedoelingen. In 2019 zijn er gerichte maatregelen genomen tegen een door veel amateurs gebruikt repeaterstation. De problemen waren landelijk merkbaar: iedereen kon meeluisteren met onwelvoeglijk taalgebruik, gesprekken werden verstoord en de repeater werd moedwillig bezet gehouden door te ‘knijpen’ (zender aan, maar niks zeggen). Hoewel onwenselijk, is het formeel gezien geen verstoring. In deze gevallen is de eigenaar of beheerder van de repeater verantwoordelijk, in dit geval de Stichting Hobbyscoop. Hobbyscoop heeft zich maximaal ingespannen om het probleem te tackelen. Zij heeft de misbruikers achterhaald en geweerd en uiteindelijk besloten om de repeater nog maar enkele uren per dag beschikbaar te stellen voor extern gebruik. Dit laatste besluit is genomen in nauw overleg met Agentschap Telecom, want het is in strijd met de vergunningsvoorschriften. Dankzij de gezamenlijke aanpak van Hobbyscoop en Agentschap Telecom kan de repeater weer op een normale manier gebruikt worden.

Alert op ruis

Hoe graag we het ook willen, voor ons is het onmogelijk om alle ruis in de ether, alle door elektrische apparaten veroorzaakte radiostoringen - van stofzuigers tot elektrische dekens tot laptops - op te merken en te lijf te gaan. Radiozendamateurs hebben bij dit probleem een belangrijke signalerende rol. Ze kunnen en willen 'diep in de ruis kijken'. Ze zitten letterlijk dichtbij de bron. Ze zijn alert en melden het direct - deels uit eigenbelang, maar ook in het belang van de samenleving. Dan komt Agentschap Telecom weer om de hoek kijken. Storing is namelijk niet alleen hinderlijk, het kan in het ergste geval ook gevaarlijke situaties opleveren; de uitval van communicatie van essentiële diensten als de politie bijvoorbeeld.  

Radiozendamateur die op zijn scherm frequenties aanwijst met apparatuur