Agentschap Telecom doet veel meer dan alleen radiofrequenties en telecommunicatie. We zien toe op het eerlijke gebruik van maten en gewichten in de supermarkt, in webshops en in de meterkast, waar de elektriciteitsmeter hangt. Zo betaalt u als klant of bedrijf precies voor wat u krijgt in liters of kilo's. Welkom in de wereld van de metrologie en waarborgen.

Het nieuwe tanken

We controleren al jaren benzinepompen op het aantal liters dat ze afgeven, maar daar komt nu ook controle op de stroomafgifte via openbare laadpalen voor elektrische auto's (voor publiek gebruik) bij. Dat zijn er nu nog niet enorm veel, maar zeker is dat het aantal de komende jaren flink toeneemt. De sector heeft zelf richtlijnen voor laadpaal-fabrikanten opgesteld, waaronder het verplichte gebruik van gekeurde meters. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat er goed wordt gemeten. Agentschap Telecom volgt de ontwikkelingen nauwgezet om het vertrouwen van de consument in de laadpaal te borgen. Daarbij kijkt Agentschap Telecom ook welke mogelijkheid een klant heeft om zijn verbruik zelf te controleren. We verwachten dat de bevindingen in 2020 beschikbaar komen.

Een mand die zijn auto tankt

Veilig verbonden op vakantie

In het kader van toezicht op het goed meten van de geleverde hoeveelheid elektriciteit, onderzocht Agentschap Telecom in 2019 elektriciteitsmeters op recreatieparken. We deden een steekproef bij jachthavens, campings en terreinen met vakantiehuisjes. Bij dit verkennende onderzoek ging het alleen om de meters die daadwerkelijk ingezet worden bij het vaststellen van een bedrag voor een zakelijke transactie; er bestaan ook meters die alleen een indicatie voor eigen gebruik laten zien, zonder dat er een bedrag uitrolt. Ongeveer zeven van de tien gebruikte meters hadden vóór ingebruikname geen verplichte beoordeling ondergaan. Goed om te weten: er is in Nederland geen verplichte periodieke herkeuring voor dit soort meters. De verplichte 'conformiteitsbeoordeling' gebeurt alleen bij het op de markt brengen. De parkeigenaar dient ervoor te zorgen dat op recreatieparken gekeurde meters worden geplaatst, en dat deze na plaatsing aan de nauwkeurigheidseisen blijven voldoen. Agentschap Telecom ziet hier op toe.

Twee mensen in een auto met lichten die reflecteren op de auto

Mag het ietsje meer zijn? In het ziekenhuis liever niet

Een kilo suiker die 1002 gram weegt, daar heeft de samenleving niet direct last van. In ziekenhuizen worden patiënten gewogen, waarbij gebruik van een gekeurde weegschaal wettelijk is voorgeschreven. Agentschap Telecom heeft in Europees verband een aantal weegschalen in ziekenhuizen onderzocht om meer inzicht in het gebruik van deze wettelijk geregelde weegschalen te krijgen. Ons onderzoek in Nederland liet zien dat de gebruikte weegmiddelen over het algemeen goed wegen. Wel moet er bij de inkoop meer aandacht zijn voor de wettelijke eisen voor weegschalen. Agentschap Telecom zal dan ook diverse partijen informeren, waaronder brancheverenigingen van ziekenhuizen, om de bewustwording te vergroten.

In december 2019 lieten we tijdens een aflevering van het NTR programma Klokhuis zien hoe onze inspecteurs maten en gewichten controleren. Bekijk de aflevering via NPO Start.

Meldloket voor netbeheerders

Er was al een meldpunt voor algemene klachten van consumenten over meetinstrumenten. In 2019 hebben we daar een formulier voor het ‘Melden van een risico m.b.t. een gas- of elektriciteitsmeter’ aan toegevoegd, speciaal voor netbeheerders die eigenaar zijn van gas- en elektriciteitsmeters. Het gaat dan om gas- of elektriciteitsmeter die weliswaar aan alle essentiële eisen voldoen, maar wellicht toch bijvoorbeeld een milieu-, veiligheids- of gezondheidsrisico vormen. Hiermee is er één centraal meldpunt voor netbeheerders voor issues rond meetinstrumenten, waarmee zij de betrokken toezichthouders snel en eenvoudig kunnen informeren.

Agentschap Telecom bij 'Kassa'

In openbare speelhallen kunnen kinderen soms games spelen die eigenlijk zijn bedoeld voor 16 jaar en ouder. Het tv-programma Kassa toonde aan dat gamehallen en ook (online) winkels daar niet altijd goed op letten, waarmee het voor kinderen onder de 16 jaar toch mogelijk is spellen te kopen of spelen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Uit ons toezicht blijkt dat de bekendheid van de wettelijke regels bij gamehallen tekort schiet. De winkels die wij voor ons toezicht bezochten, hebben inmiddels maatregelen genomen, waardoor 16+ spelletjes niet langer worden verkocht aan kinderen onder de 16 jaar. Wij blijven met ons toezicht de naleving van de wettelijke regels rond leeftijdsgrenzen controleren. 

Uitgevoerde metingen in 2019

Benzinepompen
Aantal controles 2305
Totaal aantal op meeteigenschappen gecontroleerde brandstofpompen 415
Aantal op meeteigenschappen gecontroleerde brandstofpompen, dat niet goed meet 1
% van het aantal op meeteigenschappen gecontroleerde brandstofpompen, dat niet goed meet 0,2%
Kassaweegschalen
Aantal controles 2634
Totaal aantal op meeteigenschappen gecontroleerde kassaweegschalen 2224
Aantal op meeteigenschappen gecontroleerde kassaweegschalen, dat niet goed meet 27
% van het aantal op meeteigenschappen gecontroleerde kassaweegschalen, dat niet goed meet 1,2%
Weeginstrumenten industrie
Aantal controles 4728
Totaal aantal op meeteigenschappen gecontroleerde weeginstrumenten industrie 2024
Aantal op meeteigenschappen gecontroleerde weeginstrumenten industrie, dat niet goed meet 159
% van het aantal op meeteigenschappen gecontroleerde weeginstrumenten industrie, dat niet goed meet 7,9%
Klachten
Totaal aantal klachten voor alle meetinstrumenten gezamenlijk 85 (waarvan 6 NUTS-meters
Aantal klachten waarbij het meetinstrument niet aan de eisen voor meeteigenschappen voldeed 2 (1 x benzinepomp, 1 x kWh-meter)