Bij de omroepen is de afgelopen jaren veel veranderd. Digitalisering, veranderd kijk- en luistergedrag en nieuwe kanalen hebben geresulteerd in een heel nieuw speelveld.

Trends in digitale radio

Nederlanders luisteren muziek via verschillende digitale kanalen waarop reguliere radioprogramma’s ontvangen kunnen worden. Denk aan DAB, kabeltelevisie, IP- of internetradio. Maar Nederlanders maken ook steeds meer gebruik van on-demand-diensten als Spotify en YouTube. De mogelijkheden om digitaal muziek te luisteren nemen toe, het aantal FM-luisteraars af en het gebruik van DAB+ groeit.  

Vanuit Europa is de steun voor DAB+ groot: zo heeft het Europees Parlement eind 2018 besloten dat over een paar jaar alle nieuwe auto’s die in Europa verkocht worden, standaard digitale radio moeten kunnen ontvangen.

Taskforce en toekomstig aanbod DAB+

Een Taskforce, opgericht door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, heeft zich in 2018 gebogen over de vraag hoe het digitale spectrum voor DAB+ radio efficiënter kan worden ingedeeld. Deze herindeling moet leiden tot een betere aansluiting op de wensen van de radiomarkt en tot een ruimer aanbod van DAB+-zenders voor de luisteraar. Uniek aan de Taskforce is dat bijna de hele omroepsector aan tafel zit. Dit biedt kansen om samen toe te werken naar een breed gedragen akkoord en een ruimer aanbod van DAB+ in de toekomst. Het voorkeursscenario van de Taskforce leidt ertoe dat de frequentierechten van Nederland aangepast moeten worden.

Relatie met de radiosector

Agentschap Telecom hecht aan een goede relatie met de omroepsector. Daarom is het agentschap met alle betrokken partijen in gesprek. Dit heeft nog niet tot die gewenste goede relatie geleid. Eind 2018 is daarover een motie ingediend door Kamerleden Weverling en Sjoerdsma. Hierin wordt het agentschap gevraagd te komen tot een dialoog met de relevante marktpartijen om de relatie tussen de radiosector en Agentschap Telecom te verbeteren. Voor het agentschap is dat een belangrijk speerpunt in 2019.

Verkoop cijfers DAB+ radio’s in Nederland (incl. auto's)

Verkoop cijfers DAB+ radio’s in Nederland (incl. auto's)
Totaal aantal DAB+ radio's verkocht (incl. auto's)
1-7-2016439000
1-1-2017581000
1-7-2017719000
1-1-2018875000
1-7-20181080000
WordDAB Brontabel als csv (139 bytes)