Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie
Realisatie 2015Realisatie 2016Realisatie 2017Realisatie 2018
Totaal aantal fte's252,1324,5332,8324
Kosten inhuur externen (x 1.000 euro)859235026352971
Ziekteverzuim3,80%4,70%5,80%3,30%
Percentage vrouwen35,30%33,60%33%31%
Gemiddelde leeftijd48,849,55050,7

Het resultaat over 2018 is met €118.000 positief. Dit is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor het agentschap een goed resultaat. In detail is er sprake van een positief resultaat op het product Caribisch Nederland van € 700.000 en een verlies op de overige producten en diensten van € 600.000.

Brontabel als csv (287 bytes)

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel
Realisatie 2015Realisatie 2016Realisatie 2017Realisatie 2018
Bedrijfsresultaat (x 1.000 euro)1789-2525-2409118
Omzet (incl. Caribisch Nederland)35406383184280946696
Personeelskosten per fte (x 1.000 euro)72,47377,179,5
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten2,40%2,10%1,50%1,70%
Huisvestingskosten per fte (x 1.000 euro)7,97,85,45,5
Uurtarief (wijziging in reële termen)-0,69%-1,22%-1,86%-2,45%

Het gerealiseerde aantal FTE is ten opzichte van 2017 licht gedaald. De stijgende kosten van externe inhuur wordt vooral veroorzaakt door de inbedding van de nieuwe taak Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni).

Brontabel als csv (447 bytes)

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch
2015201620172018
Ontvangen bezwaarschriften147927396240
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB)292226
Intrekking bezwaar3211213779
Geen bezwaar11526342
Ontvangen beroepsprocedures25276230
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures236245
Ontvangen Wob-verzoek38403128
Brontabel als csv (293 bytes)

Digitalisering klantcontact

Agentschap Telecom heeft de ambitie om conform het regeerakkoord 2017 haar diensten zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Zo hebben we in 2018 op onze website Mijn Agentschap Telecom gelanceerd. Deze portal is voor maritieme registraties en voor radiozendamateurs. Ruim 70.000 relaties van Agentschap Telecom kunnen daar hun registraties doorvoeren, inzien en wijzigen. 

De digitalisering van onze dienstverlening wordt de komende jaren uitgebreid. Onze ambitie is om vóór 2021 vrijwel al het contact met onze klanten digitaal te laten verlopen.