De trend van voorgaande jaren zet door: we zien meer en meer ongewenst gedrag in het amateurradioverkeer, met name op de landelijke repeaterstations. Dit ongewenste gedrag roept vragen op over het radiozendamateurisme in het algemeen. En vanuit de amateurwereld leidt het tot de vraag om meer toezicht vanuit Agentschap Telecom.

Experimenten met repeaters

Een geregistreerd zendamateur mag uitzenden op vastgestelde frequentiebanden. In deze amateurbanden verleent Agentschap Telecom vergunningen voor experimenten, zoals voor experimenten met repeaters. Met een repeater kan een radiozendamateur over veel grotere afstanden rechtstreekse verbindingen realiseren.

Toezicht op gebruik repeaterstations

In 2018 nam het aantal misdragingen op de landelijke repeaterstations toe. Voornamelijk de landelijke repeater PI2NOS lijdt hieronder. Het misbruik van de repeater komt niet alleen van personen zonder licentie (intruders), maar ook van geregistreerde zendamateurs. Het toenemend aantal intruders en het amateuronwaardige gedrag van een beperkte groep zendamateurs zijn een risico voor het succes en de bruikbaarheid van repeaterstations.

Agentschap Telecom heeft in de afgelopen maanden meegeluisterd en onderzoek gedaan naar de misdragingen. Maar het is moeilijk om hier iets aan te doen. De uitzendingen komen namelijk vanuit het hele land en zijn meestal te kort om te peilen. In goed overleg is besloten om de repeater PI2NOS ‘openingstijden’ te geven, om zo de beschikbaarheid te beperken en de misdragingen de kop in te drukken.

Daarnaast hebben we een meldpunt geopend. Hier melden zendamateurs waar, wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen. Met deze informatie kan Agentschap Telecom gericht onderzoek doen, met het uiteindelijke doel om intruders uit de band te weren.

Microfoon geplaatst voor radiozendamateurapparatuur

Ontdekken van storende apparatuur

De oorzaak van storingen is vaak ongewenste uitstraling van apparatuur, bijvoorbeeld etherruis. Het gevolg? Slecht werkende draadloze verbindingen. Radiozendamateurs ontdekken de storingen vaak als eerste en geven deze actief aan ons door.

Etherruis is een probleem voor het gehele spectrum. Het vermindert de bruikbaarheid, dus iedereen is gebaat bij een oplossing. We willen toch allemaal dat over een paar jaar de wifi thuis nog werkt? De verminderde bruikbaarheid speelt vooral in de korte golf en het lagere VHF-gebied tot 150 MHz. Agentschap telecom focust zich niet alleen op de ruis buiten, maar ook binnenshuis.

Trend in uitgifte nieuwe vergunningen radiozendamateurs

Aantal nieuwe registraties

Aantal nieuwe registraties
Aantal Nieuwe registraties
2013625
2014614
2015608
2016603
2017551
2018588

Het aantal nieuw uitgegeven vergunningen voor amateurs blijft over de afgelopen 5 jaar nagenoeg gelijk.

Brontabel als csv (89 bytes)

Totaal aantal registraties

Totaal aantal registraties
Totaal Aantal Registraties
201313996
201414181
201513285
201612849
201712720
201812582

De afgelopen vijf jaar nam het totaal aantal vergunningen af.

Brontabel als csv (101 bytes)

Examens

Examens
F-categorieN-categorie
2014131178
2015106191
2016132218
2017105187
201897166

Deze figuur geeft het aantal behaalde F- en N-examens weer.

Brontabel als csv (95 bytes)

Storingsmeldingen

In 2018 zijn 95 storingsmeldingen binnen gekomen van zendamateurs. 61 hiervan hadden een F (Full) vergunning. 34 een N (Novice) vergunning.