Je ziet het niet, maar het is er wel: etherruis. Etherruis wordt veroorzaakt door elektrische apparaten die ongewenste signalen ‘lekken’. Etherruis (ook wel man-made-noise) is overal en blijft hangen. Daardoor ‘slibt’ de ether dicht. Dat kan ertoe leiden dat mobiele telefoons hun signaal niet meer goed kunnen ontvangen, dat de ontvangst van radiostations verslechtert of dat navigatie- of radarsystemen verstoord raken. Onze huidige samenleving kan zich dat niet permitteren, want er zijn inmiddels heel veel apparaten die gebruik maken van etherfrequenties. En met de komst van het Internet of Things worden dat er alleen maar meer. 

Wat is een CE-markering?

De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat zijn apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen. Daarmee is de apparatuur vrij verhandelbaar in de gehele Europese Economische Ruimte (EER). Importeurs en distributeurs moeten controleren of de markering aanwezig is. De CE-sticker op het apparaat zegt echter niets over de kwaliteit van het product.

Denk aan de CE-markering

Het zijn vooral ondeugdelijke apparaten die etherruis veroorzaken. Agentschap Telecom adviseert daarom bij aanschaf van producten nadrukkelijk rekening te houden met de CE-markering.

De Algemene Rekenkamer constateerde in 2017 dat niet iedere burger bekend is met de CE-markering. Daarom hebben de betrokken toezichthouders in 2018 samengewerkt aan de bekendheid daarvan. Agentschap Telecom deed dat onder andere door bij openbaarmaking van onderzoeken met nadruk te wijzen op de CE-conformiteit van de onderzochte apparaten. Agentschap Telecom is ook coördinator van ICSMS voor de promotie van het gebruik van CE-markering door toezichthouders. ICSMS (Information and Communication System on Market Surveillance) is een IT-platform om de communicatie tussen markttoezichtinstanties in de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein te vergemakkelijken. Het deelt snel en efficiënt informatie over niet-conforme producten, vermijdt dubbel werk en versnelt het verwijderen van storende of onveilige producten van de markt. 

Storende vijverpompen

In het najaar van 2018 heeft Agentschap Telecom moeten ingrijpen bij een aanbieder van vijverpompen. Een bepaald type vijverpomp bleek niet te voldoen aan de administratieve en technische eisen voor veilig gebruik. Daardoor konden de pompen maritieme communicatie, statische meters, XDSL en radiozendamateurs verstoren. Na een signaal van het agentschap ondernam de fabrikant direct de noodzakelijke acties. De fabrikant paste de pompen technisch aan en bracht de documentatie op orde. Met een omruilactie in de eerste maanden van 2019 konden alle fouten pompen gratis vervangen worden.

Ledverlichting

Ondeugdelijke omvormers in ledverlichting bleken ook ongewenste signalen te ‘lekken’. Die zorgden ervoor dat andere elektrische apparatuur minder goed functioneerde. De meeste huishoudens in Nederland hebben wel een of meerdere ledlampen in huis. Daarom startte Agentschap Telecom in 2018 een onderzoek naar de kwaliteit van 50 verschillende merken ledlampen. De resultaten van dat onderzoek worden in de eerste helft van 2019 verwacht.

Het belang van deskundige installateurs

Agentschap Telecom ziet een groeiende rol voor de deskundige installateur in het terugdringen van etherruis, zelfs al heeft de installateur niet altijd een wettelijke verplichting. In 2019 gaan we in diverse werkgebieden aandacht besteden aan de installateur, om hem te stimuleren zijn rol als kwaliteitsbewaker verder in te vullen. Zijn deskundigheid zorgt ervoor dat kleine en grote installaties goed en veilig geïnstalleerd worden. Zowel bij het deskundig inbouwen van ledverlichting in een particuliere woning, als bij professionele installatie van een park met zonnepanelen.

Apparatuur op het water

Ook de maritieme sector kan hinder ondervinden van ruis op frequenties. De sector kan die ruis onbedoeld zelf veroorzaken en kan last hebben van verstoringen vanuit de omgeving. Als dat gebeurt, verliest de marifoon bijvoorbeeld bereik of kan het schip cruciale informatie missen voor navigatie. De professionele vaart heeft altijd een zender met een automatisch identificatie systeem (AIS) aan boord. Bij juiste instelling, installatie en gebruik geeft dat systeem continu informatie aan de omgeving over positie, diepgang, snelheid en identiteit. Het maakt varen veilig. In 2019 voert Agentschap Telecom samen met andere partners campagne voor juiste installatie, programmering en gebruik van AIS. Zo houden we de vaart veilig verbonden.