Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie
Realisatie 2015Realisatie 2016Realisatie 2017
Totaal aantal fte's252,1324,5332,8
Kosten inhuur externen x € 1.00085923502635
Ziekteverzuim3,80%4,70%5,80%
Percentage vrouwen35,30%33,60%33%
Gemiddelde leeftijd48,849,550

Omdat de vraag vanuit de beleidsdirecties (projectmatige werkzaamheden) groter was dan de planning (begroting 2017)  is het aantal fte’s in 2017 verder gestegen. Dit heeft ook geresulteerd in een extern inhuurpercentage van 10%. Dit inhuurpercentage is vergelijkbaar met 2016. Het ziekteverzuim is met 5,8% hoog (norm 4,1%).

Door aanpassingen in de CAO en omdat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel vergen, zijn de personeelskosten per fte gestegen.

Brontabel als csv (244 bytes)

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel
Realisatie 2015Realisatie 2016Realisatie 2017
Bedrijfsresultaat (x €1.000)1789-2525-2409
Omzet (incl. Caribisch Nederland)354063831842809
Personeelskosten per fte (x € 1.000)72,47377,1
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten2,40%2,10%1,50%
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000)7,97,85,4
Uurtarief (wijziging in reële termen)-0,69%-1,22%-1,86%
Brontabel als csv (395 bytes)

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch
201520162017
Ontvangen bezwaarschriften147927396
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB)261129
Geen bezwaar114555
Ontvangen beroepsprocedures253065*
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures23625
Ontvangen Wob-verzoek384031

* In de tabel is een stijging te zien in het aantal ontvangen beroepsprocedures. Dit aantal is inclusief een voorlopige voorziening (vovo).

Brontabel als csv (239 bytes)