In Nederland gaat ruim 600.000 keer per jaar ergens de ondergrond op de schop om bijvoorbeeld kabels en leidingen te leggen, damwanden te slaan of riolering te vervangen. Te vaak wordt daarbij schade veroorzaakt. Daarom zijn alle betrokkenen in de hele graafketen intensief bezig om die schades definitief terug te dringen. Actueel inzicht in de schadehistorie helpt om nieuwe schades te voorkomen. Agentschap Telecom ontwikkelde de ‘WIBON risicokaart’-app, zodat alle betrokkenen in de graafketen optimaal op de hoogte zijn van de schadehistorie op een graaflocatie.

Data over schadehistorie op laptop, tablet en telefoon

Veilig graven vraagt naast vakkennis ook om betrouwbare en actuele informatie. Om opdrachtgevers en graafteams in heel het land daarin te steunen, heeft het agentschap een app ontwikkeld. Die app biedt op laptop, tablet en telefoon een volledig overzicht van de gemelde graafschades van de afgelopen drie jaar. Hierdoor is voor iedere betrokkene in de graafketen altijd inzichtelijk waar verhoogde graafrisico’s kunnen zijn. Met dat inzicht kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de kans op graafschade te verkleinen. Bijvoorbeeld door eerder in gesprek te gaan met een netbeheerder over risico’s ter plekke en op basis daarvan te kiezen voor een alternatieve graafmethode. De app is in het voorjaar van 2020 gepresenteerd aan het Kabel en Leiding Overleg (KLO). In dit samenwerkingsverband zijn grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond verenigd. Zij reageerden enthousiast op de app en zijn ervan overtuigd dat die hen helpt bij het terugdringen van de vermijdbare graafschades.

Indicatie over risico’s

In deze eerste versie van de app ziet de gebruiker informatie over de locatie, het soort net dat geraakt is en de oorzaak van de graafschade zoals die door de netbeheerder is opgegeven. Dit geeft de opdrachtgever een goede indicatie over eventuele risico’s. En de grondroerder gebruikt de informatie om een goede werkinstructie aan het graafteam te geven. Op basis van ervaringen die de sector de komende maanden op gaat doen, zal de app doorontwikkeld worden. Dat doen we in nauwe samenwerking met een projectteam van het KLO.

CROW500

Robert-Jan Looijmans is coördinerend inspecteur bij het agentschap en opdrachtgever voor het ontwikkelen van de app: “Wij zijn ervan overtuigd dat als de kennis en de informatie-uitwisseling van de sector op orde is, dit bijdraagt aan een daling van vermijdbare graafschades. De data over de schadehistorie van een graaflocatie zijn beschikbaar en met deze app willen we de graafketen ondersteunen.” Het KLO heeft eerder de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2022 het zorgvuldige graafproces geïmplementeerd te hebben in de hele graafketen. Toegang tot actuele kennis is daarbij een goede ondersteuning. Looijmans zegt daarover: “De sector is op dit moment serieuze stappen aan het zetten om de CROW500 – een richtlijn voor zorgvuldig graven – in de hele sector tijdig in te voeren. Wij zien die inspanningen en vertrouwen erop dat het de sector gaat lukken.”

De WIBON risicokaart-app is beschikbaar voor de hele sector. Bij het inloggen vult u bij username 'RisicokaartWIBON' in en bij het password het woord 'Graafschade22'.

Shiny app

Afmelden calamiteit graafwerkzaamheden eenvoudiger

Per 1 juli 2020 wordt de wettelijk verplichte afmelding van een calamiteitenmelding een stuk eenvoudiger. Het aantal invoervelden op de website van Agentschap Telecom is verminderd, waardoor afmelden in het vervolg sneller en gebruikersvriendelijker kan. Met de aanpassingen komen wij tegemoet aan de wensen van netbeheerders.

Feiten en cijfers graafwerkzaamheden 2019

Bekijk hier de infographic over graafmeldingen, het aantal graafbewegingen en schadepercentages in 2019.