Nederland maakt zich op voor de landelijke uitrol van 5G. Dat is belangrijk voor ons land, want we gebruiken steeds meer mobiele data. De verwachting is dat die groei de komende jaren nog verder toeneemt. Denk aan nieuwe innovatieve toepassingen in de medische sector, energietransitie, landbouw en transport. De komst van 5G is het antwoord op die toenemende vraag, zodat we ook in de toekomst beschikken over snelle en stabiele mobiele netwerken. Agentschap Telecom ziet toe op het gebruik van elektromagnetische velden en is namens de overheid verantwoordelijk voor het verdelen van frequenties voor mobiele communicatie.

Frequentieveilingen

De Europese Unie heeft drie frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5 GHz en 26GHz. Vanaf 29 juni 2020 veilt Agentschap Telecom drie frequentiebanden tijdens de zogenoemde Multibandveiling: naast de 700 MHz worden ook de 1400 MHz en 2100 MHz geveild. Naar verwachting wordt de 3,5 GHz-band eind 2022 geveild. Of, en zo ja wanneer de 26 GHz-frequentieband geveild wordt is nog niet bekend. Meer over het hoe en waarom van de volledig digitale Multibandveiling leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Agentschap Telecom ziet toe op naleving blootstellingslimieten

Het is belangrijk dat mobiele communicatie veilig is en veilig blijft. Daarom meet Agentschap Telecom de elektromagnetische veldsterkte in Nederland. Daarbij  worden Europees aanbevolen blootstellingslimieten gehanteerd. De optelsom van álle bronnen van elektromagnetische velden, inclusief 5G, moet onder deze limieten blijven. Alle meetrapporten zijn openbaar. U vindt ze op de website van het Antennebureau

In aanloop naar 5G heeft Agentschap Telecom metingen uitgevoerd bij 5G testlocaties. En nu een landelijke telecomoperator onlangs is gestart met het aanbieden van 5G op bestaande frequenties, hebben we op die locaties ook metingen gedaan. De gemeten veldsterktes lagen in alle gevallen ver onder de blootstellingslimieten. De NOS maakte in mei 2020 een reportage van zo’n 5G meting.

Van 70 naar 400 veldsterktemetingen

In verband met de groei van het mobiele dataverkeer, de ingebruikname van 5G en een toenemende vraag naar informatie over de elektromagnetische veldsterkte in Nederland intensiveert Agentschap Telecom het aantal metingen. Zo worden er dit jaar nog 70 metingen uitgevoerd. Voor 2021 staan er 400 metingen in de planning.

5G antennes in het Antenneregister

In het Antenneregister zijn sinds eind mei ook de locaties van 5G antennes zichtbaar, zodat u kunt zien waar in uw buurt 5G actief is.

Het Antennebureau houdt u op de hoogte

Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over beleid en wet- en regelgeving rondom mobiele communicatie. Regelmatig brengt het Antennebureau een nieuwsbrief uit waarin aandacht besteed wordt aan de laatste ontwikkelingen. Als u daarvan op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.