De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is van essentieel belang. Dat geldt in algemene zin en ook nu het coronavirus Nederland treft. Communicatie- en ICT-netwerken blijken meer dan ooit onmisbaar. Daarom houdt Agentschap Telecom haar dienstverlening beschikbaar. Anders dan onder normale omstandigheden. Hieronder leest u hoe wij dat doen.  

Bereikbaarheid

De kantoren van Agentschap Telecom zijn tot nader orde gesloten. Het agentschap blijft op kantooruren wel bereikbaar via telefoon, post, e-mail en Twitter. De medewerkers van Agentschap Telecom werken vanuit huis. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de afhandeling van uw (aan)vragen door de ongewone omstandigheden mogelijk wat langer duurt dan u van ons gewend bent. 

Storingsmeldingen

Het toezicht en de metingen van Agentschap Telecom tijdens de coronacrisis vinden voor een deel op afstand en zonder direct contact plaats. Dat toezicht verandert niet en gaat onverminderd door. Indien er verstoringen zijn in het frequentiegebruik voor essentiële overheidsdiensten dan zijn en blijven de inspecteurs paraat om deze op te lossen.

Inspecties

Vrijwel alle reguliere inspecties bij vergunninghouders en voor de metrologie- en waarborgwet zijn tijdelijk opgeschort, behalve de spoedeisende zaken. Sinds half juni wordt (een deel van) de reguliere inspectiewerkzaamheden weer opgestart. Er worden aanvullende protocollen opgesteld om inspecties veilig te laten verlopen. Daar waar nodig treden wij op, met inachtneming van de richtlijnen vanuit het kabinet.

Inspecties en onderzoeken in het kader van de continuïteit van telecommunicatienetwerken, cyberweerbaarheid van vitale infrastructuren en elektronische authenticatie en identificatie zijn doorgegaan, waarbij bedrijfsbezoeken vermeden worden. Er zijn alternatieve vormen afgesproken om met deze organisaties in contact te zijn. Denk daarbij aan Skype en telefonische overleggen.

Facturatie

Agentschap Telecom verstuurt wel facturen, maar stopt haar incassoactiviteiten tot 1 september 2020. U krijgt dus langer de tijd om de factuur te betalen. Het agentschap brengt over die periode ook geen wettelijke rente in rekening. Op deze manier wil Agentschap Telecom tegemoet komen aan bedrijven, organisaties en zzp’ers die door de coronacrisis mogelijk in financiële problemen zijn gekomen. Bovenstaande geldt niet voor de facturatie als gevolg van de veilingen die Agentschap Telecom uitvoert, of voor verbeurde dwangsommen.