De veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie, de zogeheten Multibandveiling, gaat op maandag 29 juni van start. Agentschap Telecom, dat de digitale veiling organiseert, heeft de afgelopen periode de aanvragen beoordeeld en de aanvragers laten weten of ze wel óf niet zijn toegelaten tot de veiling. Ter voorbereiding op de veiling worden de deelnemers optimaal gefaciliteerd als het gaat om kennis van en ervaring met de digitale veilingmethodiek. Zo heeft Agentschap Telecom begin juni een speciaal webinar en een proefveiling voor hen georganiseerd.

700MHz, 1400 MHz en 2100MHz

Nederlandse bedrijven en consumenten hebben een grote behoefte aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie. Met de veiling van de daarvoor benodigde frequenties, specifiek 700 MHz- 1400 MHz en 2100 MHz, wordt ruimte beschikbaar gemaakt om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen. Tegelijkertijd wordt hiermee een solide basis gelegd voor toekomstige digitale innovaties in bijvoorbeeld de industrie, zorg en landbouw. In de volksmond wordt deze veiling ook wel de 5G-veiling genoemd. In werkelijkheid is slechts een deel van de te veilen frequentieruimte, namelijk de 700 MHz, internationaal aangewezen als band voor 5G. Alle frequentiebanden worden technologieneutraal uitgegeven. De vergunninghouder kan daarmee zelf bepalen hoe hij ze in de toekomst inzet, bijvoorbeeld voor 3G, 4G of 5G.

Nieuwe dekkings- en snelheidseis

Aan de 700 MHz-vergunningen wordt een dekkings- en snelheidseis verbonden. Deze eis geldt op het moment dat een vergunninghouder 2 700 MHz-vergunningen heeft én 800- of 900 MHz vergunningen heeft. Dit betekent dat twee jaar na de vergunningverlening in iedere gemeente buitenshuis een dekking van 98% moet zijn gerealiseerd. Met de snelheidseis moeten de vergunninghouders ervoor zorgen dat consumenten buitenshuis in 2022 binnen de gebieden van de dekkingseis gemiddelde snelheden van bijna 140 Mbps kunnen ervaren, en in 2026 van bijna 180 Mbps. Hierdoor wordt het mogelijk om supersnel te browsen en audio en (standaard kwaliteit) video te streamen. Binnen de Europese Unie behoort dit tot één van de meest ambitieuze snelheidseisen. 

Toekomstbestendig

De veiling verloopt volledig elektronisch. De deelnemers aan de veiling en de veilingmeester zitten dus fysiek niet bij elkaar. Biedingen worden online gedaan vanaf een zelfgekozen locatie. Door biedrondes verdeeld over twee fasen, verkrijgen deelnemers vergunningen voor specifieke plekken in de drie verschillende frequentiebanden. Om voldoende concurrentie in de markt te houden, mogen de deelnemers over maximaal 40% van het totaal aan beschikbare frequenties beschikken. Dat is inclusief de eventuele frequentieruimte die deelnemers nu al bezitten. Hierdoor is Nederland ook in de toekomst verzekerd van voldoende kwaliteit en redelijke prijzen als het gaat om snelle en betrouwbare mobiele communicatie.

In de onderstaande video vertelt Martijn Meijers, directeur Spectrummanagement over het hoe en waarom van de Multibandveiling.

*Muziek speelt* Martijn Meijers – directeur Spectrummanagement: Daar waar de vraag naar de frequenties groter is dan we kunnen aanbieden, dan moet dat op een bepaalde manier verdeeld worden. En in Nederland, maar ook in Europa, is gekozen om dat te doen via het mechanisme: de veiling. Die veiling gaat 29 juni van start. Dat doen we digitaal, dat doen we op afstand. Dus het veil-team zit bij het agentschap. Elk van de tot-de-veiling-toegelaten-partijen doet dat vanuit zijn eigen kantoor of een andere locatie, en die loggen in op de veilings-software. Dat is allemaal heel goed beveiligd dus we weten zeker dat alleen die partijen meedoen die ook zijn toegelaten tot de veiling en zij gaan mee in het digitale proces. Waarbij we in meerdere ronden komen tot een verdeling van de frequenties. De banden die we nu gaan verdelen in multiband-veiling zijn er drie; de 700 megahertz, de 1400 megahertz en de 2100 megahertz. Drie verschillende banden en elke band kent verschillende kaders die we via de veiling gaan verdelen aan de partijen die toegelaten zijn tot de veiling. In feite zijn die banden technologieneutraal. Het is aan de aanbieders zelf, aan de winnaars van de veiling zelf om te bepalen wat voor technologie ze daarvoor gaan gebruiken. Of dat nu 3g, 4g of 5g is. Het uiteindelijke doel is dat we gewoon als Nederland, als samenleving, als economie kunnen beschikken over betrouwbare ICT- en telecomnetwerken die goed beschikbaar zijn voor de toepassingen die daarvoor zijn. Zodat we daar gewoon als Nederland optimaal gebruik van kunnen maken. En dat vergt dat op een goede manier de daarvoor nodige frequenties zijn verdeeld en terecht komen bij de partijen die daar het meest mee kunnen en ons het best kunnen bedienen op de wensen die wij als consument hebben, maar ook die we als bedrijfsleven hebben. Logo Agentschap Telecom, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verschijnt in beeld. Beeldtekst: agentschaptelecom.nl

De veiling start op 29 juni, maar een einddatum is niet te geven. Het is namelijk niet te voorspellen hoe lang de veiling gaat duren. Zolang de vraag groter is dan het aanbod gaat de veiling door. De prijs per vergunning wordt wel steeds hoger om op enig moment tot een afloop te komen. De veilingmeester ‘hamert’ digitaal af door op de knop ‘goedkeuren’ te drukken. Op het moment dat de veiling is afgerond, worden de winnende partijen, de door hun gewonnen vergunningen en totaalprijzen bekend gemaakt.

Tijdlijn Multibandveiling

In onze visuele planning van de Multibandveiling staan belangrijke mijlpalen in het proces.