Misschien heeft u ze wel eens aan de lijn gehad: de medewerkers van ons Klantcontactcentrum. We beantwoorden al uw vragen: van marifonie tot 5G, en van veilig graven tot radiozendamateurs. De laatste tijd ontvangen we vragen over LoRa-toepassingen. Klantcontactcentrum-medewerker Inge legt het uit.

Medewerker Inge aan het woord: “Met de komst van het Internet of Things (IoT) ontvangen wij regelmatig vragen over de regelgeving rondom het gebruik van LoRa-toepassingen in Nederland. LoRa staat voor Long Range en is een verbinding om op grotere afstand informatie te verzamelen van ‘objecten’.

Via LoRa kunnen bijvoorbeeld allerlei sensoren hun data naar het internet verzenden of kunnen apparaten vanaf het internet opdrachten krijgen. Denk aan ondergrondse afvalcontainers die een seintje afgeven als ze vol zijn of een tracker op een fiets die via LoRa laat weten waar die zich bevindt. Dat kan handig zijn bij bijvoorbeeld diefstal.

De LoRa-communicatie verloopt altijd via basisstations, de zogenaamde gateways, die met het Internet zijn verbonden. KPN heeft een landelijk dekkend netwerk geïnstalleerd. Daar kan met een abonnement gebruik van worden gemaakt, maar het is ook mogelijk om zelf een gateway voor eigen gebruik te installeren.

LoRa is in Nederland toegestaan in de frequentieband 863 - 870 MHz en valt onder de zogenaamde non-specific toepassingen. De LoRa-band is vergunningsvrij te gebruiken en er geldt geen meldings- of registratieplicht. Er zijn wel regels voor het uitgezonden vermogen en de duur van het zenden, de zogenaamde duty cycle. Meer achtergrondinformatie hierover is te vinden in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015 in bijlage 11, subcategorie 1, regels H1 – H7.  

Er is nog wel een aandachtspunt bij bijvoorbeeld aankoop van LoRa via webwinkels: de LoRa-toepassingen moeten wel geschikt zijn voor gebruik in Nederland. Apparatuur die werkt in de frequentieband 915 – 921 MHz mag in Nederland niet gebruikt worden. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten is die band daarvoor wel toegestaan. Controleer daarnaast natuurlijk ook altijd of de apparatuur wel is voorzien van de vereiste CE-markering.”

Ons Klantcontactcentrum is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur via 050 - 587 74 44