Werken aan digitale veiligheid is een stevige uitdaging. Dat geldt voor ieder huishouden in Nederland en ook voor bedrijven en overheden. Om ervoor te zorgen dat we digitaal tegen een stootje kunnen, is vorig jaar de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) van kracht gegaan. Die wet verplicht digitale dienstverleners en aangewezen aanbieders van essentiële diensten, in onder andere de sectoren energie en digitale infrastructuur, om ervoor te zorgen dat ze digitaal weerbaar zijn. In een korte voorlichtingsfilm nemen we u mee in de achtergronden van deze wet.

In een kleine drie minuten laat de film zien waarom digitale veiligheid belangrijk is, op een manier die ook aansprekend is voor kijkers die nog niet zo veel weten van cyberveiligheid. Want uiteindelijk raakt digitale weerbaarheid iedereen.

Het filmpje dat in eerste is gericht op de organisaties waar we toezicht op houden, toont aan hoe verschillende essentiële diensten afhankelijk zijn van IT. En dat al die IT samen één grote digitale infrastructuur vormt, waarbij er een grote onderlinge afhankelijkheid is. Uitval van één dienst kan zomaar leiden tot uitval van andere diensten.

De inspecteurs van Agentschap Telecom gebruiken de film onder andere bij presentaties en introductiegesprekken. Om alle doelgroepen goed te bereiken, worden de animatiedelen uit de film ook gepromoot via onze verschillende social mediakanalen. Zo houden we Nederland digitaal weerbaar en veilig verbonden.