Angeline van Dijk is op 1 augustus gestart als directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom. Vanuit die verantwoordelijkheid zal zij zich onder meer richten op de introductie van 5G in Nederland en thema’s als cybersafety en digitale weerbaarheid.

Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom

“Een prachtige uitdaging”, aldus Van Dijk, “want goede en betrouwbare netwerken zijn een randvoorwaarde voor ons maatschappelijk welzijn en economische groei. De samenleving kan geen dag meer zonder. Dat maakt het werken bij Agentschap Telecom heel relevant en interessant. De afgelopen weken heb ik ondervonden dat AT een verrassend mooie organisatie is met veel kennis en potentieel.”

Angeline van Dijk was sinds 2017 algemeen directeur bij Zorg van de Zaak. In de jaren daarvoor was zij onder meer zeven jaar divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.