Nederland beschikt over uitstekende mobiele netwerken. We behoren zelfs tot de wereldtop wat mobiel bereik betreft. Toch zijn er gemeenten waar het bereik (tijdelijk) wat minder is. Daar is gelukkig vaak wat aan te doen. Agentschap Telecom heeft een stappenplan ontwikkeld dat gemeentebesturen kan helpen de mobiele bereikbaarheid in hun gemeente te verbeteren. Dat is belangrijk voor de lokale economie en veiligheid. En natuurlijk prettig voor alle inwoners!

De handreiking mobiele bereikbaarheid gemeenten beschrijft stapsgewijs hoe gemeenten en telecomoperators gezamenlijk op kunnen trekken om tot een betere mobiele bereikbaarheid te komen. Dat is niet altijd een eenvoudig proces. Er zijn vaak veel partijen bij betrokken, er kunnen tegenstrijdige belangen spelen en de vraagstukken op gebied van ruimtelijke ordening, techniek en regelgeving zijn meestal complex. De handreiking bevat naast het stappenplan ook handige informatie die bij het overleg met de verschillende belanghebbenden van pas komt.

Agentschap Telecom werkte bij de ontwikkeling van de handreiking mobiele bereikbaarheid nauw samen met het Antennebureau en Monet, het samenwerkingsverband van de mobiele operators. De handreiking is sinds september beschikbaar en zowel online als in een printversie te downloaden op de website van Agentschap Telecom.