De voorbereidingen op de Multibandveiling zijn in volle gang. Hoewel het begrip Multibandveiling de gemiddelde Nederlander weinig zegt, gaat toch iedereen er op een bepaalde manier mee te maken krijgen. Met deze veiling wordt namelijk frequentieruimte verdeeld waarmee telefonie- en internetaanbieders snelle mobiele communicatie, zoals 4G en 5G, kunnen aanbieden.

Meer ruimte voor technologische ontwikkelingen

Waar 4G voornamelijk de technologie is om smartphones te voorzien van connectiviteit, omvat 5G veel meer. Zo maakt 5G dankzij een supersnelle reactietijd bijvoorbeeld autonoom rijden en operaties op afstand mogelijk. 5G is met haar hoogwaardige, digitale connectiviteit noodzakelijk voor de digitaliserende economie en maatschappij en voorwaarde voor verdere economische groei. Om ruimte te bieden aan alle ontwikkelingen in onze samenleving, moeten frequenties beschikbaar zijn voor mobiele aanbieders. Een deel van de frequentieruimte dat wordt verdeeld tijdens de Multibandveiling, is ook geschikt voor 5G. In de onlangs verschenen Nota Mobiele Communicatie is het verdeelbeleid voor de komende vijf tot tien jaar beschreven.

Hoe werkt de Multibandveiling?

De frequentieruimte voor mobiele communicatie is schaars en wordt via een veiling verdeeld door Agentschap Telecom. De Multibandveiling is de landelijke veiling van de beschikbare frequentieruimte voor mobiele communicatie in de 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. Dat komt neer op een veiling van een derde van het totaal aan mobiel spectrum.

Deelnemers bieden tijdens de Multibandveiling op vergunningen voor openbare mobiele communicatie. Met een vergunning kunnen deelnemers tot 2040 diensten als mobiele telefonie of mobiel internet aanbieden aan consumenten en bedrijven. De opbrengst van de veiling wordt toegevoegd aan de algemene middelen van de Rijksoverheid, waar bijvoorbeeld ook de belastingen terechtkomen.

Voor de veiling gelden strenge spelregels. Op dit moment wordt er aan die spelregels gewerkt en naar verwachting worden ze eind 2019 vastgesteld. Voorafgaand hieraan vinden diverse onderzoeken plaats, zoals naar het veilingmodel en de startprijzen.

We gaan iets dieper: frequentiebanden

Zoals gezegd veilt Agentschap Telecom vergunningen voor ruimte in verschillende frequentiebanden: de 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz band. De 700 MHz band wordt nu nog gebruikt voor digitale tv, maar dit verhuist naar lagere frequenties. Daardoor kan de 700 MHz band vanaf 2020 gebruikt worden voor mobiele communicatie met 4G en 5G. Er wordt vanwege het grote belang van mobiele communicatie voor de samenleving wel een dekkingseis gesteld aan de vergunningen in de 700 MHz band. Die dekkingseis moet regelen dat ook op plekken waar de dekking nu nog ontbreekt of slecht is, straks ook mobiele connectiviteit is.

Op Europees niveau zijn er drie frequentiebanden aangewezen waarin 5G waarschijnlijk gaat worden toegepast: 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. Deze laatste twee zijn nog niet beschikbaar in Nederland.

De 2100 MHz band wordt nu gebruikt voor 3G en 4G. Deze band is in gebruik bij KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo, maar deze vergunningen lopen op 31 december 2020 af. Daarom worden ze tijdens de aankomende Multibandveiling opnieuw verdeeld. Ook de frequentieruimte in de 1400 MHz band (1452 - 1492 MHz) wordt straks gebruikt voor mobiele communicatie. Deze band is nu nog niet in gebruik, maar in de toekomst gaat de 1400 MHz band zorgen voor meer download-capaciteit voor het versturen van data van basisstations naar mobiele telefoons.