BTG is de Branchevereniging van Nederlandse Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers. Petra Claessen is CEO van BTG en BTG Services.

“Samen met partners, zoals Agentschap Telecom, verstevigt BTG de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. Wij zijn een onafhankelijke vereniging, brengen gebruikers in contact met solution partners, om zo samen ‘marktimperfecties ’op te lossen. Dat doen we al 37 jaar.”

“Om de digitale transitie in Nederland te versnellen, is het nodig om vraag en aanbod van ICT en Telecom beter op elkaar af te stemmen. Dat is precies wat Branchevereniging BTG doet.”

“Het is ook daar waar BTG de samenwerking heeft geborgd met Agentschap Telecom'', zo vertelt Petra Claessen. “Agentschap Telecom is dé autoriteit op het vlak van de digitale ecosystemen. Er vindt momenteel een verbreding plaats van het klassieke werkveld  - frequenties verdelen en bewaken - naar cybersecurity, telecomsecurity en digitale weerbaarheid in algemene zin.
Daar zet Agentschap Telecom zich voor in en daar zit ook de samenwerking met BTG. Vanuit de achterban van BTG sonderen wij bij onze leden en partners hoe zij deze deelgebieden ervaren. In de zogenaamde consultatieronden die BTG uitvoert in opdracht van Agentschap Telecom en het ministerie van EZK wordt de mening opgehaald in de markt.”

“BTG is ‘knowledge driven’ en kent een aantal expertgroepen waarin Agentschap Telecom actief participeert. Zoals 5G, AI, IoT en cybersecurity, maar ook indoordekking, Mission Critical & Business Critical.  Daarnaast wordt er gekeken naar participatie vanuit AT in de BTG expertgroep ‘New Digital Networks & Climate Change. Omgekeerd zijn BTG en haar leden betrokken bij ontwikkelingen die AT van belang acht voor toekomstvast spectrumgebruik. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking op het gebied van dynamisch spectrum management en sharing.”

Women in tech

Sinds vorig jarig is de BTG Peergroup ‘Women in Tech’ actief. Hierbij worden vrouwen aan de top in de techniek, gekoppeld aan het onderwijs. Op het snijvlak van wat het bedrijfsleven vraagt en het onderwijs aflevert, wordt de inhoudelijke discussie gevoerd. Het is ook de bedoeling dat de genoemde ‘topvrouwen in de techniek’ gastcolleges gaan geven. Daar is ook waar de concrete link ligt in een hechte samenwerking tussen Petra Claessen en Angeline van Dijk.

“Een belangrijk actueel thema dat BTG en AT verbindt, is continue bereikbaarheid. BTG maakt daarin onderscheid tussen ‘mission critical’ systemen – denk aan politie, brandweer en ambulances – en ‘business critical’ systemen - waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering niet in gevaar moet komen bij bereikbaarheidsproblemen. Daarvoor zijn allerlei oplossingen te bedenken. BTG maakt feilloos de match tussen de vragende partij en een solution partner die de gewenste continue bereikbaarheid kan garanderen.”

Foto van Angeline en Petra

"Het is voor ons van essentieel belang om hierin ook hecht samen te werken met Agentschap Telecom. Juist het bouwen van bruggen tussen inhoud en de discussies met onze achterban, versnelt de digitale transitie in NL", aldus Claessen.

Petra besluit: "Onder de noemer Building bridges in a connected & digital society gaan BTG en Agentschap Telecom de samenwerking verder borgen. Tot ziens op één van onze gezamenlijke activiteiten!"

Meer weten?

Lees meer over onze samenwerkingen met stakeholders in het uitgebreide jaarbericht over 2021.