Arie van Bellen is oprichter en directeur van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. 

Profiel foto van Arie

“ECP bestaat volgend jaar een kwart eeuw. We zien onszelf als een soort oliemannetje zonder eigenbelang: een neutrale verbinder en aanjager die zich inzet voor een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een platform waarin wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de overheid samen bouwen aan de digitale samenleving. Agentschap Telecom is een zeer gewaardeerde partner”, aldus Arie.

“Een partner die ik heb zien veranderen de laatste jaren. Agentschap Telecom is zichtbaarder geworden, meer betrokken en opereert steeds duidelijker vanuit economisch en maatschappelijk belang. Dat zie je bijvoorbeeld bij innovatieve ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie of kwantumtechnologie.
Actief in het netwerk, met kennis van zaken en in staat om trends en ontwikkelingen te duiden vanuit publiek perspectief. Ook op gebied van bijvoorbeeld 5G of binnen het energiedomein is Agentschap Telecom een belangrijke partner. En bovendien een toezichthouder met autoriteit, die het hele speelveld kan overzien. En kennis en draagkracht heeft om te handelen als de situatie daar om vraagt.”  

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. Er is sprake van een allesomvattende en disruptieve systeemontwikkeling.”

''Er is een ecosysteem ontstaan dat bestaat uit onder meer technologiebedrijven, overheden, marktpartijen, wetenschappelijke instellingen…. Nieuwe partijen komen, andere gaan. Het speelveld is dynamisch, groot en complex. Dan is het is zaak dat alle radartjes goed op elkaar aan blijven sluiten, en er voor te zorgen dat het niet gaat knarsen. De verticale sturing die daar in het verleden goed bij werkte, is gedateerd. Sectoren en domeinen zijn via de digitale infrastructuur verbonden en met elkaar vergroeid.''

''Het digitale ecosysteem is een fluïde geheel. Dat moet je als geheel benaderen. Mijns inziens gebeurt dat nog te weinig. Te vaak nog pikken we er losse elementen uit zoals bijvoorbeeld artificial intelligence in de telecommunicatie, authenticatie in de patiëntenzorg en certificatie van clouddiensten. Kortom, er worden allerlei specifieke bouwstenen voor de digitale economie en maatschappij gevormd maar een fundamentele benadering van de noodzakelijke basis ontbreekt nog. Een visie op publieke verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld. Of op de samenwerking met het bedrijfsleven en de internationale gevolgen van het digitale tijdperk.”

Arie besluit: “Daarmee slaan we de plank mis en doen we onszelf te kort. Het moet niet gaan om de afzonderlijke onderdelen. Het moet niet gaan over specifieke domeinen of losse economische sectoren. Het draait om de volle breedte van het totaal. En vanuit dat perspectief moet het wat mij betreft ook benaderd worden. Agentschap Telecom ziet dat ook zo. Het benadert digitalisering vanuit integraliteit en horizontaliteit. Zo organiseert Agentschap Telecom steeds meer zijn toezicht en zo wil het vorm geven aan de uitvoering van beleid. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling.” 

Meer lezen?

Bekijk het uitgebreide jaarbericht over 2021