“In 2021 manifesteerde zich een aantal zaken die we vanuit Agentschap Telecom eerder agendeerden’’, trapt John Derksen, directeur Toezicht, af.

“Zo kwamen er problemen aan het licht met zonnepanelen; die bleken andere toepassingen te kunnen verstoren. De cyberveiligheid van slimme apparaten werd een belangrijk thema. En meer dan ooit werden de beschikbaarheid en weerbaarheid van vitale diensten als energie en telecommunicatie onderwerp van het maatschappelijk debat. In beginsel allemaal zeer uiteenlopende onderwerpen, maar tegelijkertijd met een duidelijke gemene deler…”  

“De digitale infrastructuur’’, vult directeur-hoofdinspecteur Angeline van Dijk aan, “die verbindt alle onderdelen van onze maatschappij. Wij zijn er collectief afhankelijk van geworden. Ik signaleer dat dit bewustzijn groeit. En dat moet ook. Want de digitale infrastructuur brengt ons dan wel veel, en is een voorwaarde voor maatschappelijke en economische groei, maar de afhankelijkheid ervan maakt onze samenleving ook kwetsbaar. Daar moeten we ons tegen wapenen.”

Martijn Meijers, directeur Spectrummanagement, vervolgt: “En dat is geen sinecure, want de digitale infrastructuur wordt bedreigd. Technologische kwetsbaarheden, geopolitieke dreiging, onzorgvuldigheid in gebruik… verstoring, manipulatie of uitval kunnen zich op verschillende niveaus openbaren. Er zijn inmiddels genoeg wake-up calls geweest. Vanuit Agentschap Telecom hebben we aangegeven het noodzakelijk te vinden verder te investeren in de weerbaarheid van de digitale infrastructuur.”

Hoe blijven we veilig in tijden van verandering?

“De maatschappelijke vraagstukken die nu op ons afkomen, zijn van een andere aard en omvang dan pakweg vijf jaar geleden. Nieuwe opgaven doen hun intrede, zoals de actuele geopolitieke dreiging, zorgen om onze energievoorziening en de vraag of we zelf eigenaar zijn van onze data. Ze hebben een meer horizontaal en samenhangend karakter. Van Agentschap Telecom vraagt dat om een nog betere samenwerking. Nationaal, maar zeker ook Europees en zelfs mondiaal'', aldus Angeline. 

John: “Het belang van verdergaande samenwerking kan niet sterk genoeg worden benadrukt. Het digitale ecosysteem vereist een integrale benadering. Het is zaak dat we vraagstukken op het gebied van integriteit en veiligheid van de digitale infrastructuur niet in partjes opknippen, maar net zo integraal benaderen als vanuit het Europese beleid gebeurt.”

“De recente geschiedenis heeft aangetoond dat we daarbij vaart moeten maken”, sluit Angeline af. “We zijn de vrijblijvendheid al ver voorbij. Dat vraagt wat van de maatschappij. Bewustzijn van het feit dat cyberveiligheid al begint in het eigen huishouden bijvoorbeeld. En dat innovatieve, digitale diensten of producten soms een - nog onderbelichte of onbekende - keerzijde hebben. Het vraagt ook wat van mijn agentschap. We intensiveren ons toezicht op diverse terreinen, zoals telecomsecurity en cyberveiligheid. En zijn daar - met kennis, kunde en ambitie - uitstekend voor geëquipeerd.”

Meer lezen?

Bekijk ons uitgebreide jaarbericht 2021. Daarin leest u meer over thema's waar onze directie op terugblikt.