De Nederlandse samenleving en economie koersen in volle vaart af op een digitale revolutie en het Internet-of-Things (IoT) is de drijvende motor achter die verandering. Maar al die slimme apparaten die zijn verbonden met internet, uiteenlopend van intelligente thermostaten tot zelfrijdende auto’s en op afstand bedienbare bruggen, vormen ook een grote bedreiging op het gebied van veiligheid en privacy. INTERSECT, een nationaal consortium van ruim 45 universiteiten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid wil deze uitdagingen vanuit technisch en maatschappelijk perspectief aanpakken. Ook Agentschap Telecom is partner in INTERSECT.

INTERSECT: INTERnet of SECure Things

Aan het woord is Harold Weffers, programmacoördinator van INTERSECT en werkzaam bij de TU Eindhoven die trekker is van het consortium. “Het is nauwelijks voor te stellen, maar geschat wordt dat het Internet-of-Things in 2030 wereldwijd maar liefst 75 miljard gekoppelde apparaten zal bevatten. Van draadloze babyfoons die je met je smartphone kunt bedienen, tot temperatuursensoren in energiecentrales. Enorm handig natuurlijk, maar die enorme toename aan slimme apparaten en razendsnelle ontwikkelingen van het IoT maken dat we anders naar cybersecurity moeten kijken. Hoe gaat bijvoorbeeld een fabrikant om met al die consumentengegevens, wat gebeurt er als hackers toegang krijgen tot de apparatuur, of – een vraag die eigenlijk helemaal aan het begin ligt – hoe kun je bij product design al rekening houden met toekomstig veilig gebruik? Zowel nationaal als internationaal zien we dat er nog weinig controle is op dit complexe systeem. Met het INTERSECT-project willen we het Internet-of-Things beheersbaar en veilig houden.”

Kennis bundelen

Weffers vervolgt: “We doen dit door de komende acht jaar voor het eerst allerlei toponderzoeksgroepen op het gebied van veiligheid, recht en cybercrime in Nederland bij elkaar te brengen, samen met het bedrijfsleven en de overheid. Van TNO, tot Siemens en het ministerie van EZK. We zijn heel blij dat Agentschap Telecom een bijdrage levert als een belangrijke kennispartner op het gebied van cyberveiligheid, met name waar het gaat om digitaal veilige apparatuur. De gebundelde kennis van alle publiek-private deelnemers moet een eerste aanzet geven tot een blauwdruk voor het ontwerp, de beveiliging en het beheer van IoT-systemen. Al met al is INTERSECT een fantastisch initiatief dat mogelijk wordt door NWO-financiering binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda en door bijdragen van partners.”

Conferentie op 14-15 oktober

Half oktober organiseert het consortium de online conferentie INTERSCT20: Cybersecurity of Internet-of-Things. Het doel is om vanuit verschillende invalshoeken de probleemstelling en mogelijke oplossingsrichtingen van INTERSECT verder toe te lichten. “Het zal daardoor niet een typische wetenschappelijke conferentie worden, maar juist door inbreng van mensen uit industrie, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een bijeenkomst die interessant is voor een breder publiek. Zoals een bijdrage vanuit Agentschap Telecom over de rol van slimme  apparaten in de digitale transitie. De conferentie vindt volledig online plaats, met diverse sprekers,  paneldiscussies en workshops. Deelnemen via Zoom is gratis, maar registreren op de website van INTERSECT is wel nodig.

Moederbord met CE-keurmerk

Tips voor slimme apparaten

Agentschap Telecom publiceerde in september jl. een onderzoeksrapport over digitale veiligheidseisen aan slimme apparaten. Daarin geeft zij acht simpele eisen die de cyberveiligheid van ‘slimme apparatuur’ sterk kunnen verbeteren. Agentschap Telecom beveelt fabrikanten van slimme apparaten aan deze eisen te gebruiken bij de productie van en handel in slimme apparatuur. Ga naar het rapport voor eisen voor cyberveiligheid van apparaten of bekijk ons webdossier over slimme apparaten.