Informatie-uitwisseling in coronatijd

Het Antennebureau, ondergebracht bij Agentschap Telecom, is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes. Mensen met vragen over antennes kunnen terecht bij het Antennebureau. Waar de adviseurs voorheen veel het land in gingen om presentaties te geven en mensen te spreken over antennes, gaat dat nu allemaal digitaal.

Digitale voorlichtingen voor gemeentes en VvE’s

Heeft uw gemeenteraad vragen over 5G of over de wet- en regelgeving bij de plaatsing van antennes? Is uw Verenging van Eigenaren benaderd voor de plaatsing van een antenne op het dak? Komt er een vrijstaande zendmast in uw omgeving? Het Antennebureau kan kosteloos een digitale voorlichting geven over de werking van antennes, hoe het is geregeld omtrent antennes en gezondheid en welke wetten en regels er gelden bij antenneplaatsing. Meer informatie over onze voorlichtingen staat op Antennebureau.nl.

Basiscursus ‘Alles over antennes’

Ook de basiscursussen ‘Alles over antennes’ vinden volledig digitaal plaats. In korte video’s van maximaal 20 minuten, verdeeld over verschillende thema’s, leert u meer over antennes. Om overgebleven vragen te kunnen beantwoorden biedt het Antennebureau online livesessies. Geïnteresseerd in deelname? Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Antenne op een dak

Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

Er komt nogal wat op gemeenten af als het gaat om connectiviteit en antenneplaatsing: de nieuwe Omgevingswet, Europese wetgeving rondom de plaatsing van antennes en vragen over 5G van inwoners. Een visie op lokale connectiviteit helpt de gemeente in het maken van plannen voor ruimtelijke ordening, die als basis kan dienen voor het gemeentelijke antennebeleid. Daarmee scheppen gemeenten voor inwoners en mobiele operators duidelijkheid over het gemeentelijke beleid bij antenneplaatsing. 

Het Antennebureau biedt verschillende handvatten voor gemeenten, waaronder een voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid. Deze nota wordt op dit moment, in samenwerking met de VNG en verschillende gemeenten, herzien. Gemeenten met vragen of ‘best practices’ kunnen hiervoor contact opnemen met het Antennebureau.