Binnen een groot bedrijf of op een bedrijventerrein wordt vaak gebruik gemaakt van portofoons en mobilofoons, de zogenaamde landmobiele communicatie. Het zijn handige hulpmiddelen om over relatief korte afstand met een overzichtelijke groep te communiceren. Denk daarbij aan de bedrijfsbrandweer, de logistiek op bedrijfsterreinen en communicatie op grote petrochemische locaties. Organisaties maken er graag gebruik van omdat ze willen vertrouwen op goede communicatie in hun kritieke bedrijfsprocessen.

Problemen

Als deze apparatuur verkeerd gebruikt wordt, ontstaan problemen. Voorbeelden van verkeerd gebruik zijn het zenden op verkeerde frequenties, met te hoog vermogen zenden of versleten dan wel slecht onderhouden installaties gebruiken. Daardoor ontstaan verstoringen waar de gebruiker zelf last van heeft en waardoor andere gebruikers van de ether ook overlast kunnen ervaren. Agentschap Telecom ziet dat veel storingen vermijdbaar zijn als iedereen zich aan de afspraken houdt en zijn kennis en kunde op orde heeft.

Wat kwamen we tegen? Bedrijven houden zich niet aan de afspraken uit de vergunning. Ze zenden met teveel vermogen of op een verkeerde frequentie. Ook kwam het voor dat bedrijven zonder vergunning gebruik maakten van de ether waar dat niet was toegestaan. En we zagen bedrijven die voor bedrijfskritische processen gebruik maakten van het vergunningvrije deel van het spectrum. Dat laatste is overigens niet verboden maar heeft wel andere nadelen. Zo moeten bedrijven medegebruik op deze frequenties accepteren. In apparatuur die bijvoorbeeld bestemd is voor crisiscommunicatie is dat uiteraard ongewenst.

Kennis en kunde

Gevolg van deze keuzes – die niet eens altijd bewust zijn gemaakt– is dat bedrijven andere gebruikers van de ether storen en tegelijkertijd de kwaliteit van hun eigen communicatie ondermijnen. Iedereen heeft er dus belang bij om met kennis en kunde gebruik te maken van de ether. Probleem is dat bedrijven die kennis en kunde vaak niet in huis hebben, maar dat die is uitbesteed. Leveranciers van de landmobiele communicatieapparatuur spelen een grote rol in het correcte gebruik. Zij weten als geen ander wat de apparatuur doet en kan en hoe je er correct mee om moet gaan. Al zijn er, zo blijkt, ook leveranciers die hun kennis niet up to date hebben of die creatief met hun kennis omgaan. Bijvoorbeeld vanuit commercieel oogpunt of vanwege een doorgeschoten klantgerichtheid.

Succesvol webinar voor leveranciers

Agentschap Telecom is met de leveranciers in gesprek gegaan tijdens een webinar over de kwaliteit van het landmobiele radiolandschap. In dat webinar deelden we onze analyse van het probleem en we schetsten wat wij daaraan willen doen op korte termijn. Wat breed gedeeld werd was de gezamenlijke ambitie om het probleem aan te pakken. Ruim 80% van de tussenpersonen was direct bereid om zich hard te maken voor correct gebruik van landmobiele apparatuur.

Agentschap Telecom gaat met de leveranciers aan de slag om de radiotechnische kennis en kunde waar nodig op niveau te brengen. En we willen de vergunninghouders van landmobiele radioapparatuur meer bewustzijn bijbrengen over het zorgvuldig omgaan met frequenties. Zo houden we de gebruikers van landmobiele apparatuur veilig verbonden.

Zie voor meer informatie over portofoon- en mobilofoongebruik op onze website.