5G is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Supersnelle mobiele communicatie maakt talloze innovaties in de industrie, zorg en landbouw mogelijk. Agentschap Telecom zet zich op verschillende fronten in voor beschikbare, betrouwbare en veilige connectiviteit in Nederland.

Frequentieveilingen

Om aan de snel groeiende datavraag te voldoen heeft Agentschap Telecom in de zomer van 2020 namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat drie frequentiebanden geveild. De 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz. Een deel ervan is geschikt voor 5G. De winnaars van de veiling, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo, kunnen nu snelle mobiele communicatie aanbieden. Zij moeten wel aan een aantal dekkings- en snelheidseisen voldoen, zodat consumenten en bedrijven overal toegang hebben tot een vastgesteld minimaal serviceniveau.

Agentschap Telecom bereidt alweer een nieuwe veiling voor. In 2022 zal spectrum in de 3,5 GHz-band geveild worden. Daarmee komen nog hogere snelheden en meer capaciteit beschikbaar, en dus meer vernieuwende 5G-toepassingen.

Antennes moeten veilig zijn

Met de uitrol van 5G zal het aantal antennes toenemen. Dat leidt bij sommigen tot zorg over straling en gezondheid. Een zorg die Agentschap Telecom serieus neemt. Daarom houden we de vinger aan de pols. Zo gaan we het aantal veldsterktemetingen bij antennes intensiveren. Van circa 200 metingen in 2020 naar ruim 400 in 2021. Daarbij kijken we of de blootstelling aan straling binnen de strenge internationale ICNIRP-limiet blijft. En dat is het geval. De resultaten van alle metingen zijn te vinden in het Antenneregister. In het Meerjarenplan Elektromagnetische Velden (EMV) staat hoe we de metingen de komende jaren gaan uitvoeren. Zo blijven we transparant.

Meer weten over 5G?

Bekijk het 5G dossier op onze website.

Regels voor plaatsen antennes

Voor het plaatsen van antennes gelden landelijke regels. Meestal is er een vergunning voor nodig, maar het plaatsen van antennes op bestaande gebouwen is onder voorwaarden vergunningvrij. In het Antenneconvenant 2021-2025 tussen Rijksoverheid, gemeentes en telecomoperators staan afspraken over zorgvuldige plaatsing van vergunningsvrije antennes. Op de website van het Antennebureau is een speciale informatiepagina voor gemeenten ingericht.

5G-antennes in Antenneregister

Weten waar 5G actief is? In het Antenneregister op de website van het Antennebureau staat een overzicht van bijna alle antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland. Van GSM-antennes, tot zendmasten voor omroep en radiozendamateurs. En sinds 2020 ook 5G. Elke maand wordt het Antenneregister geactualiseerd.

Innoveren door samenwerken

Agentschap Telecom zet ook bij 5G in op samenwerking en kennisdeling. Bijvoorbeeld met telecomoperators, universiteiten en TNO. Maar ook met regionale initiatieven, zoals 5Groningen. Zo kunnen organisaties die 5G-technieken en -methoden willen onderzoeken een experimenteervergunning bij ons aanvragen. Daarmee kunnen zij alvast ervaring opdoen en toepassingen testen. Als agentschap letten we vooral op radiotechnische en veiligheidsaspecten bij deze experimenten. Een mooie win-winsituatie.

(RUSTIGE MUZIEK)

(Een kantoorgebouw. René Vroom:)

RENÉ VROOM: Binnen Innovatie houden we ons bezig met een groot aantal aspecten.
Met name doen we de internationale coördinatie voor het Agentschap maar hebben we ook de onderzoeksagenda.
We zijn dus dicht bij de ontwikkelingen in de telecomsector en binnen de onderzoeksagenda hebben we een aantal projecten lopen.
En dan moet je denken aan op het gebied van cybersecurity, 5G en ondertussen ook artificial intelligence.

(DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER)

(Een dichtbebouwde stad vanuit de lucht. Beeldtekst: Forecast 23 May. 8:00 AM - 12:00 AM. 26 washing machines on. 5 electric cars available to store surplus energy. 80% chance of sunshine. 2 - 3 Bft wind speed forecast.)

Toen in de telecomsector 4G vervangen zou gaan worden door 5G, hebben we gezegd we willen daar heel dicht bij zitten, we willen de ontwikkelingen volgen.
En zo willen we dicht bij de technologische ontwikkelingen zijn willen we kennisopbouw doen en willen we ook zorgen dat Agentschap Telecom daarin voorbereid is.

(Een zendmast hoog in de lucht.)

Wat we doen is: we zoeken daarin de contacten met de telecomsector maar ook met de onderwijssector.
Dan moet je denken aan de TU's en de universiteiten, TNO.
We gaan dan samen met die partners, gaan wij overleggen wat 5G in dit geval voor hen kan betekenen.
In sommige gevallen gaan we ook echte partnerships aan.
Dat wil zeggen: convenants, dat doen we onder andere met 5Groningen.
RIAN VAN DIEDENHOVEN: 5Groningen is een initiatief van Economic Board Groningen.
En het is een programma dat opgezet is voor ondernemers en non-profitorganisaties om in Noord- en Midden-Groningen, dus het aardbevingsgebied om daar alvast te testen met de mogelijkheden van 5G.

(Aldus Rian van Diedenhoven.)

(DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER)

VROOM: Ik denk dat het voor de bv Nederland belangrijk is dat er innovaties kunnen plaatsvinden en dat die innovaties kunnen bijdragen aan nieuwe werkgelegenheid of nieuwe economische toepassingen.
En om dat mogelijk te maken, moet je eigenlijk in het bestaande regime gelegenheden creëren waarin geëxperimenteerd kan worden.
Nou, dat willen we veilig doen en dat doen we via de experimenteervergunningen.
Het mooie van dit werk is dat je hiermee te maken hebt met een hele nieuwe ontwikkeling die in de samenleving ingepast moet worden.
En ja, de uitdaging waar wij als Agentschap Telecom voor staan een veilig, verbonden Nederland, is ontzettend leuk om daaraan mee te werken.

(DE RUSTIGE MUZIEK STOPT)

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Agentschap Telecom. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: agentschaptelecom.nl.)

Meer lezen?

U leest in het volledige jaarbericht meer over 5G-metingen, de veiligheid van antennes en ons toezicht.