Zelfrijdende auto’s, telecomnetwerken, zorgrobots… artificiële intelligentie (AI) zit in alle digitale systemen. Slimme algoritmes bieden geweldige kansen, maar zij zijn ook ingewikkeld en ongrijpbaar. Agentschap Telecom neemt het gebruik en de risico’s van AI in de digitale infrastructuur zeer serieus. We willen immers dat er een goede balans is tussen innovatie en vertrouwen.

Toezicht op AI

Artificiële intelligentie wordt al volop toegepast in de snel digitaliserende telecomsector en dat zal – zeker door 5G – sterk toenemen. Verkeerd gebruik van algoritmes kan negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van telecomnetwerken en -apparatuur. Denk aan datamanipulatie of ketenafhankelijkheid, waarbij een foutje in een kleine schakel gevolgen heeft voor de hele bedrijfsketen. Dat bleek uit een analyse die we in 2020 hebben laten uitvoeren naar het (toekomstig) gebruik van AI in de telecomsector en de kansen en risico’s die daaraan verbonden zijn. Het onderzoek en het bijbehorende risicomodel helpt ons om invulling te geven aan ons toezichtsbeleid op AI. We richten ons daarbij op de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van de telecomvoorzieningen.

Samenwerken met andere toezichthouders

AI zit in alle digitale systemen, niet alleen in de telecomsector. Daarom werkt Agentschap Telecom nauw samen met andere toezichthouders. Om kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en de aanpak te harmoniseren. Dit is essentieel om Nederland het vertrouwen te blijven geven in het veilig gebruik van kunstmatige intelligentie. Agentschap Telecom is voorzitter van deze interdepartementale werkgroep.

Persoonsidentificatie met AI

Is online gezichtsherkenning net zo betrouwbaar als fysieke identificatie door een persoon? Een belangrijke vraag nu we ons steeds vaker digitaal gaan identificeren. Aanbieders van vertrouwensdiensten en elektronische identiteiten gebruiken kunstmatige intelligentie om slimme methodes voor identificatie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om vast te stellen of de persoon die zich online identificeert echt is en niet een video opname of een deepfake. Agentschap Telecom is een onderzoek gestart naar de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van dergelijke slimme online identificatiemethoden. Medio 2021 zullen de resultaten bekend zijn. 

Internationale inbreng

Ook internationaal draagt Agentschap Telecom een steentje bij aan de veiligheid van op AI-gebaseerde systemen en oplossingen. Zo zijn we lid van de AI-werkgroep van de ETSI dat met het rapport 'AI Problem Statement’ een belangrijke eerste stap heeft gezet naar een wereldwijde standaardisatie voor het veilig toepassen van artificiële intelligentie.

Daarnaast waren we in 2020 betrokken bij een whitepaper waarin de Europese Commissie haar visie geeft op de ontwikkeling van beleid en regelgeving op het gebied van AI. In onze input hebben we benadrukt dat Europa rekening moet houden met de toenemende ketenafhankelijkheid. En ervoor gepleit dat alle partijen in de keten afzonderlijk gecertificeerd moeten zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over AI? Bekijk het dossier kunstmatige intelligentie op onze website of lees het gehele jaarbericht.