Agentschap Telecom wil dat de graafsector meer moeite doet om graafschades te voorkomen. Daarom verzorgt Agentschap Telecom  in 2020 een aantal webinars om de kennis van de betrokken partijen op peil te houden of te brengen.  Verantwoordelijk voor de organisatie van deze webinars is Robert-Jan Looijmans, coördinerend inspecteur.

Waarom organiseert Agentschap Telecom webinars?

"Graafschades verstoren de levering van energie, water en data aan bedrijven en burgers en zorgen voor onveilige werk en leefomgevingssituaties. Bij graafwerkzaamheden zijn drie verschillende partijen betrokken: opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders. Bij die drie zitten dan ook de kansen om het graafproces zorgvuldiger te laten verlopen. Wij zien dingen niet goed gaan door gebrek aan kennis. Daarom hebben we verschillende deskundigen uit het werkveld gevraagd om in webinars van maximaal 30 minuten de kennis van hun collega’s bij te spijkeren."

Hoe gaan de webinars de graafsector helpen om veiliger te graven?

"Veilig graven is een werkhouding. Die kunnen wij als toezichthouder niet zo maar opleggen of bijsturen. Je werkhouding wordt ook beïnvloed door de kennis die je hebt over je vak. Wij merkten dat sommige onderdelen van het zorgvuldig graafproces niet zo bekend zijn als je zou verwachten. Daarom leek het ons een goed idee als mensen uit het veld zelf die kennis overbrengen op hun collega’s. Wij vertellen dus niet hoe het moet, we laten dat over aan de deskundigen uit het veld."

Welke onderwerpen komen aan bod in de webinars?

"We maken in ieder geval vijf webinars. In de eerste gaan we aan de slag met de Eis Voorzorgsmaatregelen. Die zorgt ervoor dat de netbeheerder aan kan geven waar met extra aandacht naar de graafomstandigheden gekeken moet worden en welke maatregelenhij treft om schade aan zijn kabel of leiding te voorkomen. In het tweede webinar gaan we dieper in op het maatregelenplan. Want als je een maatregelenplan goed voorbereid en uitvoert dan dek je als opdrachtgever veel risico’s af die kunnen leiden tot graafschades. Aflevering drie gaat over de instructie aan het graafteam. Dat zijn de mannen die uiteindelijk met de kabels en leidingen aan de slag gaan. Geef hen de juiste instructie zodat zij hun werk goed en vooral veilig kunnen doen. Daar hangt deel 4 nauw mee samen. Want daarin kijken we naar het graven in risicogebieden. Je kunt niet ieder risico op voorhand helemaal afdekken. Je kunt wel rekening houden met onzekerheden. In het laatste webinar gaan we in op wat vectorinformatie, een redelijk jonge ontwikkeling in de graafsector, betekent voor veilig graven. Wij geloven dat als de kennis over deze onderwerpen op orde is, het naleefgedrag beter wordt waardoor er minder schades ontstaan."

Wat doet Agentschap Telecom nog meer om veilig graven te promoten?

"We hebben een afspraak gemaakt met het Kabel- en Leiding Overleg. In dat overleg is de hele sector vertegenwoordigd. De afspraak is dat zij er in 2020 voor zorgen dat 20 relevante partijen voldoen aan de CROW500-richtlijn. En op 1 januari 2022 moeten alle organisaties in de graafketen CROW500-proof zijn. In die CROW500 staat precies wat iedere betrokkene moet doen om zijn werk goed te doen. En wij helpen het KLO weer om die belofte ook waar te maken. We delen kennis, we denken mee en we voeren gesprekken om gedrag bij te sturen. Kortom: we stimuleren de graafketen waar we kunnen. Meer over deze afspraak lees je in het artikel 'Graafketen krijg deadline'."