In Nederland gaat ruim 40.000 keer per jaar ergens een kabel of leiding kapot tijdens graafwerkzaamheden. Dat leidt tot onderbrekingen van de levering van essentiële diensten, zoals elektriciteit, gas of water. Ook zorgt het voor onveilige situaties voor de werknemer of leefomgeving. Veel van die schades zijn te voorkomen. Daarom heeft Agentschap Telecom een harde afspraak gemaakt met het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) om vermijdbare schades per 1 januari 2022 uit te bannen.

Videoverslag afspraken

De hele graafketen is verenigd in het Kabel- en Leiding Overleg: opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders. Agentschap Telecom heeft het KLO de afgelopen jaren gesteund in de ambitie om het thema ‘veilig graven’ zelf te agenderen en te organiseren in de hele graafketen. Dit is maar ten dele gelukt en het geduld raakt op. Daarom is er nu een deadline gesteld. Op 1 januari 2022 moet de hele keten aan de zogenaamde CROW500-richtlijn voldoen. Het KLO heeft die deadline onderschreven op een succesvolle bijeenkomst in november waar de hele graafketen vertegenwoordigd was. Agentschap Telecom maakte een kort videoverslag van die bijeenkomst.

graafschade kabels

Richtlijn ‘Schade voorkomen’

De CROW500, ofwel de richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, is sinds 1 januari 2017 van kracht. In de richtlijn, die destijds door alle betrokkenen is ondertekend, staat precies omschreven wat de partners in de graafketen moeten doen om graafschades te voorkomen. Van opdrachtgever tot netbeheerder tot grondroerder – iedereen heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid hierin. Wie werkt volgens de CROW500-richtlijn, draagt bij aan het voorkomen van graafschades.

Wat heeft Nederland hieraan?

De komende jaren gaat er veel gegraven worden vanwege de energietransitie, de klimaatadaptatie en de aanleg van 5G. Als de graafketen CROW500-proof is dan dalen de kosten van een graafproject. Er ontstaat minder uitloop van het project, er zijn minder bijkomende kosten door verrassingen in de bodem en minder verstoringen doordat er minder graafschades ontstaan. Als de keten CROW500-proof is dan blijft de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt en neemt de veiligheid van de leefomgeving toe.