Voor de digitale veiligheid in Nederland is het belangrijk dat bedrijven hun ICT goed beveiligen. Agentschap Telecom let erop dat digitale dienstverleners zoals online marktplaatsen, zoekmachines en clouddienstverleners die verantwoordelijkheid serieus nemen. Ook controleren we bedrijven in de energiesector en bedrijven die werken aan de digitale infrastructuur. Naast het toezicht is er ook een helpdesk en crisisdienst waar getroffen bedrijven 24 uur per dag terecht kunnen om problemen te melden. Agentschap Telecom werkt daar nauw mee samen.

Digitale weerbaarheid

Jasper Nagtegaal is afdelingshoofd Digitale Weerbaarheid bij Agentschap Telecom. ‘Sinds 9 november 2018 houden wij toezicht op de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten (Wbni). Wij zorgen ervoor dat bedrijven weten hoe hoog ze de lat moeten leggen om de continuïteit van hun dienstverlening te borgen. En wij checken bij bedrijven waar het mis is gegaan hoe ze de regels hebben toegepast. In de verwachting dat zij, maar ook wij, daarvan kunnen leren. Uiteraard doen we dat als toezichthouder met een controlerende rol, we adviseren niet. Daarvoor kan een ondernemer die onder ons toezicht valt, terecht bij het CSIRT-DSP. Dat staat voor: Cyber Security Incident Response Team Digital Service Providers. Ofwel: een helpdesk en crisisdienst voor ondernemers.’

Helpdesk en crisisdienst

Het CSIRT-DSP is een aparte afdeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waar bedrijven 24 uur per dag terecht kunnen als ze met een incident te maken hebben. Daardoor kan snel in kaart worden gebracht hoe groot het probleem is, wie er nog meer op de hoogte gesteld moet worden en hoe het probleem zo snel mogelijk is op te lossen.

Het CSIRT-DSP is een helpdesk en crisisdienst. Het verzamelt en deelt actuele dreigingsinformatie waarmee digitale dienstverleners preventieve maatregelen kunnen nemen om hun digitale weerbaarheid te borgen. Zo wil het CSIRT-DSP bijdragen aan het beperken van de economische en eventueel maatschappelijke schade van de incidenten. En het geeft bijstand direct nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarin verschilt het van de toezichthouders van AT.

Samenwerking

Nagtegaal: ‘We werken goed samen met het CSIRT-DSP en tegelijkertijd is er een duidelijke afstand tussen ons. We mogen bijvoorbeeld geen vertrouwelijke gegevens over bedrijven uitwisselen. Dat is zo afgesproken in Nederland. Wel delen we algemene inhoudelijke kennis met elkaar en met de partijen waar we toezicht op houden. Bijvoorbeeld door samen bijeenkomsten te organiseren, door artikelen te publiceren en door goed af te stemmen. Zo houden we samen Nederland digitaal weerbaar en veilig verbonden.’